Rentedaling als gevolg stijging obligatiemarkt VS

UTRECHT, 30 SEPT. De al enige tijd voortdurende daling van de Amerikaanse rente zorgde afgelopen week voor een positieve stemming op de Nederlandse obligatiemarkt. In navolging van een duidelijke stijging van de Amerikaanse treasuries (In de VS wordt gespeculeerd op een verdere rentedaling) kon de rente op de laatste Nederlandse staatslening tot 8,8 procent dalen.

De omzetten bleven niettemin aan de bescheiden kant. Dit werd enerzijds veroorzaakt doordat marktpartijen nog steeds een afwachtende houding blijven innemen, anderzijds doordat binnenkort nadere uitspraken worden verwacht van de Duitse minister van financiën Waigel over een eventuele bron- of couponbelasting.

Tegen deze achtergrond bracht de al verwachte heropening via toonbankuitgifte van de laatste 10-jaars 8 3-4 procent staatslening de koersen nauwelijks in beroering. Verwacht wordt dat Financiën zal streven naar een totale opbrengst van circa 10 miljard gulden; thans bedraagt de omvang van de lening 6,75 miljard. Gezien de weer toegenomen buitenlandse belangstelling voor guldenspapier lijkt een en ander weinig problemen te zullen geven.

De gulden lag de afgelopen week weer stabiel tegenover de Duitse mark, fractioneel boven de onderlinge spilkoers. Daarentegen kwam binnen het EMS de Spaanse peseta opnieuw onder druk, op grond van de verwachting dat de lange rente verder zal kunnen dalen. De Spaanse centrale bank zag zich hierdoor vrijdag genoodzaakt tot een aantal steunmaatregelen waaronder het verhogen van de daggeldrente.

Internationale obligatiemarkten

In de Verenigde Staten blijft een grote vraag bestaan naar kortlopende leningen, ook nadat de rente hierop de laatste twee maanden met een vol procent is gedaald. De veilingen afgelopen week van 5-jaars en vooral die van 2-jaars papier, de zogenoemde notes, verliepen zeer succesvol. Het gemiddelde rendement waartegen dinsdag de 2-jaar notes werden afgegeven bedroeg 6,14 procent.

Later in de week bleef de vraag aanhouden. Het gerucht ging donderdag dat één belegger voor ongeveer 1 miljard dollar aan notes had gekocht. Anderen wensten hierbij niet achter te blijven. De reden voor deze koopdrift is het slechte economische nieuws dat nog steeds uit de Verenigde Staten komt. Zo is het cijfer voor de groei van het bruto nationaal produkt over het tweede kwartaal naar beneden bijgesteld. De groei op jaarbasis is daarmee van -0,1 procent verlaagd naar 0,5 procent. Deze aanpassing heeft weliswaar betrekking op zaken die al weer een beetje achter ons liggen maar het zet toch de meer recente cijfers in een sombere context.

De op zichzelf niet al te zeer tegenvallende daling van de verkoop van duurzame consumptiegoederen in augustus met 3,8 procent en de daling van de huizenverkoop in dezelfde maand met 2 procent worden door sommigen als een teken gezien dat de economie nog niet bezig is aan zijn herstel. Voor meer duidelijkheid wordt uitgezien naar de vrijdag 4 oktober bekend te maken werkgelegenheidcijfers over de maand september. Wanneer deze tegenvallen zo is de verwachting, dan kan een verdere daling van de federal funds rate tegemoet worden gezien. De federal funds rate is de rente waartegen banken onderling geld lenen en vormt de basis voor vele andere rentetarieven.

De vraag naar dollarpapier is ook naar Europa overgeslagen waar het Koninkrijk België in plaats van een geplande Ecu-lening toch maar een dollar-lening aanbood. Het betreft een 10-jaars obligatie met een coupon van 8 1-8 procent met een omvang van 500 miljoen dollar, maar dit werd al snel vergroot naar 600 miljoen. Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint venture Rabobank en Robeco groep.