President Suriname is over hulp van Nederland "niet optimistisch'

PARAMARIBO, 30 SEPT. De Surinaamse president R. Venetiaan is “niet optimistisch” over wat hij noemde “de nieuwe band” met Nederland. Hij zei dit bij zijn terugkeer uit New York zaterdagnacht. Hij verklaarde dat het volk zich er op moet instellen met “beperkte middelen” verder te gaan. “Wij moeten ons niet blindstaren op de conferentie in oktober met Nederland”, merkte hij op. Het zal enige tijd duren voordat beide landen tot overeenstemming zullen komen en dat zal zeker niet al in november zijn. “Ik heb in een vroeg stadium al benadrukt”, aldus de president, “dat wij ons niet in paniek moeten laten brengen als Nederland niet erg toeschietelijk is om de acute problemen te helpen oplossen. Wij zullen met de schaarse middelen moeten overleven.”

Minister S. Mungra van buitenlandse zaken zei in dat verband dat in Suriname economische hervormingen moeten worden doorgevoerd die hier en daar pijnlijk zullen zijn. Niets doen is volgens Mungra echter nog veel pijnlijker. Mungra, monetair econoom en oud-minister van financiën, wees er op dat de Caraïbische landen al met hun vijfde of zesde economische aanpassing bezig zijn, terwijl Suriname nog moet beginnen. Volgens Mungra hebben verscheidene landen hulp toegezegd bij het opstellen van een aanpassingsprogramma.

Minister Willy Soemita van sociale zaken heeft dit weekeinde verklaard dat de nieuwe regering de benoemingen gaat controleren van de vorige regering. Sommige benoemingen hadden plaats na de beëdiging van de nieuwe president. Ook zijn ambtenaren soms ten onrechte bevorderd naar een hogere salarisschaal. Door de willekeurige benoemingen en bevorderingen zijn verhoudingen scheefgetrokken, aldus Soemita. De regering zal fouten die gemaakt zijn moeten rechttrekken.

Front-leider Fred Derby verklaarde tegenover het middagblad De West, dat het beleid van de overgangsregering desastreus is geweest. Hij herinnerde eraan dat het Nieuw Front meerdere malen de waarschuwing heeft laten klinken benoemingen op de valreep niet te zullen accepteren. Deze zouden na het aantreden van de nieuwe regering opnieuw worden bekeken. Ook de diplomatieke vertegenwoordigingen waren gewaarschuwd om in hun landen bekend te maken dat geen overeenkomsten van duurzame aard met gewichtige gevolgen voor Suriname konden worden aangegaan. Derby zegt dat de overgangsregering ongelimiteerd mensen in overheidsdienst heeft genomen terwijl er al jaren sprake is van een te groot ambtenarenkorps.