Moskou wil meer weten van Bush

MOSKOU, 30 SEPT. Sovjet-president Gorbatsjov heeft voorzichtig positief gereageerd op de aankondiging van president Bush dat alle te land en op zee gestationeerde kernwapens voor de korte afstand worden weggehaald en op diens voorstel voor onderhandelingen over strategische kernraketten.

In een vraaggesprek voor de televisie zei Gorbatsjov: “Het is nog steeds prematuur om de totale omvang van deze voorstellen te beoordelen, vooral als het om de concrete onderwerpen gaat. Dat zou te veel haast betekenen aan onze kant en voor niemand overtuigend zijn. Toch kunnen we op basis van wat we nu weten concluderen, dat het een serieus voorstel is, hoewel het bij mij nog heel wat vraagtekens oproept.” De gereserveerde reactie van Gorbatsjov contrasteert enigszins met een eerder door een woordvoerder gegeven verklaring dat Gorbatsjov bereid was tot een tegengebaar. Gorbatsjov formuleerde in het interview een aantal vragen over het voorstel van Bush: “De eerste is of de voorstellen ook andere kernwapenmogendheden betreffen, in de eerste plaats de Europese.” Hij bevestigde met Bush overeenstemming te hebben bereikt over besprekingen ter opheldering van de voorstellen. Gorbatsjov zei voorts Bush gevraagd te hebben of zijn voorstellen ook betrekking hebben op de vliegdekschepen met kernwapens, de onderzeeërs met strategische kernwapens en op de kernproeven. Als het initiatief van Bush vergezeld zou gaan van een bilateraal akkoord over een stopzetting van alle kernproeven dan zou, aldus Gorbatsjov, “de wereld ervan overtuigd kunnen worden dat dit een werkelijke doorbraak is”. Ondanks zijn reserves wilde Gorbatsjov niet negatief zijn: “Ik denk dat we getuigen zijn van een belangrijke gebeurtenis, die de wereld veel hoop geeft.” (Reuter)