Medicopharma op zwaar verlies

De te Zaandam gevestigde farmaceutische groothandel Medicopharma heeft over het eerste halfjaar een verlies geboekt van 35,3 miljoen gulden.

Hierbij inbegrepen is 20 miljoen gulden aan buitengewone lasten, ontstaan uit afschrijving op onverkoopbare voorraden van de Amerikaanse dochter Pennex. Over dezelfde periode van 1990 werd een winst gerealiseerd van 6,6 miljoen gulden.

De omzet is in het eerste halfjaar weliswaar gestegen van 352,6 miljoen tot 747,3 miljoen gulden, maar dit nam niet weg dat de negatieve cijfers de beurs teleurstelden. De beurskoers die vrijdag opende met 31,80 gulden en sloot op 28,60 gulden, verloor vanochtend bij het begin van de beurshandel verder terrein met 28,30 gulden.

Medicophrama zal zich op korte termijn terugtrekken uit de V.S., waar Pennex en Mediciphrama Inc. zullen worden verkocht. Ook de dentale divisie zal verdwijnen. Na afstoting van deze verliesgevende activiteiten zal de jaaromzet van het concern (1,5 miljard gulden) met ongeveer 225 miljoen gulden afnemen.

Medicopharma hoopt dat het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal zich zal verbeteren, maar voorziet nu al dat mede door de hoge rentelasten het jaarresultaat van 1991 negatief zal uitvallen.