Kamerlid verdacht van fraude met belasting

DEN HAAG, 30 SEPT. Justitie verdenkt het Tweede-Kamerlid G. Koffeman (CDA) van belastingfraude. Hij zou neveninkomsten voor de belasting verzwegen hebben. Het Kamerlid heeft in overleg met fractievoorzitter Brinkman met ingang van vandaag zijn werkzaamheden opgeschort totdat de uitkomsten bekend zijn van een gerechtelijk vooronderzoek dat inmiddels is begonnen.

Koffeman zou geld dat hij in september 1989 ontving bij zijn afscheid als voorzitter van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) niet hebben opgegeven. Het gaat om drie extra maandsalarissen. Koffeman was van 1984 tot september 1989 voorzitter van de ACP. Op 12 september 1989 werd hij lid van de Tweede Kamer. Daar is hij is woordvoerder politiezaken van het CDA.

Volgens ACP-voorzitter M. Blijleven is er “niets aan de hand”. “Het gaat om het financieel afregelen van een aantal zaken bij zijn vetrek.” Koffeman zou extra inkomsten verrekend hebben met een autolening die hij bij de bond had. Die transactie is volgens de ACP-voorzitter boekhoudkundig niet goed verwerkt.

In een verklaring deelde Koffeman gisteravond mee dat in het vooronderzoek wordt nagegaan in hoeverre hij tijdens het laatste kwartaal 1989 nog inkomsten uit arbeid voor de politiebond heeft genoten. “Een en ander zou niet in overeenstemming zijn met mijn opgave inzake verworven neveninkomsten”, aldus Koffeman. De administratie van de ACP zou uitwijzen dat het Kamerlid de laatste drie maanden van 1989 nog salaris van de ACP heeft genoten.

“Ik kan aantonen dat een en ander onjuist is en dat mijn opgave van genoten inkomsten over 1989, zoals eerder door de belastinginspecteur goedgekeurd, correct was. Zowel uit een oogpunt van politieke zuiverheid, alsmede van mijn persoonlijke integriteit acht ik het van groot belang dat het onderzoek terzake diepgaand en ongestoord kan plaatsvinden”, aldus Koffeman.

Volgens Blijleven deed een vertrekkende boekhouder enige tijd geleden aangifte bij de politie omdat er met de boekhouding van de bond “iets mis” was.