Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Jeugdorganisatie partij Sovjet-Unie opgeheven

MOSKOU, 30 SEPT. De Komsomol, de jeugdorganisatie van de communistische partij van de Sovjet-Unie, heeft zaterdag een eind gemaakt aan haar activiteit en zich daarmee de facto opgeheven.

Tijdens een buitengewoon congres van de achttien miljoen leden tellende Komsomol werd zaterdag een “verklaring” aangenomen waarin wordt vastgesteld dat de Komsomol “een eind maakt aan haar politieke rol als federatie van communistische jongerenorganisaties”. De bestuursorganen staken hun bezigheden en in de republieken zullen republikeinse jeugdorganisaties de Komsomol opvolgen, zo werd beslist. Deze laatste bepaling is waarschijnlijk bedoeld om te garanderen dat de gebouwen en andere bezittingen van de Komsomol ter beschikking blijven staan van de jeugd. De Komsomol bezit in vrijwel elke stad in de Sovjet-Unie een aantal gebouwen. Formeel zijn de activiteiten van de Komsomol slechts opgeschort. In de resolutie wordt de nadruk gelegd op de noodzaak “humanitaire, culturele en sociale betrekkingen” te handhaven tussen de jeugd “in alle republieken en staten”.

De Komsomol werd in 1918 gesticht en vertegenwoordigt jongeren tussen 14 en 28 jaar oud. Vrijwel alle jongeren in de Sovjet-Unie waren lid van de Komsomol. De organisatie is in het verleden een belangrijk instrument geweest voor de controle van de partij op de jeugd. De activiteit van de jeugd werd via de Komsomol gekanaliseerd en de organisatie vormde een reservoir waaruit de partij haar leden recruteerde.

Naarmate het machtsmonopolie van de communistische partij de afgelopen jaren afkalfde, nam het aantal leden af van veertig tot achttien miljoen. In deze periode verlegde de Komsomol het zwaartepunt van haar activiteit van de ideologie naar het zakenleven. De Komsomol-structuren werden een ideaal platform voor het nieuwe zakenleven, aangezien de Komsomol kon voorzien in belastingvrije fondsen en omdat de organisatie de steun genoot van de staats- en partijbureaucratie. (Reuter, AFP)