In Engeland is de dichter en prozaschrijver Roy ...

In Engeland is de dichter en prozaschrijver Roy Fuller op 79-jarige leeftijd overleden. Fuller stond aanvankelijk onder invloed van Auden. Zijn vroege poëzie weerspiegelt het geestelijk klimaat van de jaren dertig.

Hij schreef ook romans en jeugdboeken. Fuller publiceerde drie autobiografische boeken, die in 1989 werden gebundeld onder de titel The Strange and the Good en die gaan over zijn kinderjaren in Lancashire en zijn diensttijd bij de marine gedurende de Tweede Wereldoorlog.