Hoe staat het met de vitaliteit van de ...

Hoe staat het met de vitaliteit van de Nederlandse economie? Dat is de vraag die centraal staat in het Nationale Economie Debat dat de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Economisch Statistische Berichten (ESB), het bureau voor markt- en beleidsonderzoek SKIM en NRC Handelsblad organiseren.

Het debat is begonnen met een publieke enquête die in juni in deze krant werd gepubliceerd. Zesduizend mensen hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn verwerkt en daaruit zijn negen thema's van de Nederlandse economie opgesteld waar zich knelpunten voordoen.

In de tweede fase van het debat worden mogelijke oplossingen voor deze knelpunten geïnventa riseerd. NRC Handelsblad zal de geselecteerde thema's de komende twee maanden belichten en lezers worden uitgenodigd voorstellen voor oplossingen te formuleren en in te zenden naar SMO; Postbus 87859; 2508 DG Den Haag.

In de laatste fase zal de praktische haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen worden getoetst.

Als aanzet tot de tweede fase van het debat houdt NRC Handelsblad op vrijdagavond 4 oktober 1991 (aanvang 20.00 uur) in het Provinciehuis in 's Hertogenbosch een openbare discussie. Vier sprekers zullen ingaan op de eerste resultaten van de enquête, waarna zij met het publiek in discussie zullen treden. De sprekers zijn:

Drs. D. Huisman (directeur SKIM) Dr. R.Chr. Janssen (commentator NRC Handelsblad) Dr. W.J. de Ridder (directeur SMO) Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter VNO) De discussie wordt geleid door drs. P.R. van Dijk (adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad) De avond is vrij toegankelijk. U kunt plaatsen reserveren door onderstaande bon ingevuld in te zenden naar: NRC Handelsblad t.a.v. Livia Verstegen Postbus 824 3000 DL Rotterdam U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reserveringsbewijs met een routebeschrijving naar het Provinciehuis, Brabantlaan 1, 's Hertogenbosch.