Filiaal van "Guggenheim' in Bilbao

MADRID, 30 SEPT. Het Guggenheim Museum in New York opent naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 1994 een Europees filiaal in Bilbao. Morgen tekenen vertegenwoordigers van de Amerikaanse kunstinstelling een voorlopig akkoord met het gemeentebestuur van Bilbao, dat aan het eind van dit jaar in een definitieve overeenkomst moet worden omgezet. De Amerikaanse architect Frank Gehry heeft een ontwerp gemaakt voor het nieuwe museum, dat in het hart van de stad aan de oever van de Nervion komt te liggen en een tentoonstellingsruimte van dertigduizend vierkante meter zal bevatten.

De kosten voor het bouwwerk, dat een spectaculaire stalen overkapping krijgt, worden op honderd miljoen dollar geraamd. Het Guggenheim Museum zal een deel van zijn vaste collectie beschikbaar stellen voor een periode van minstens vijfentwintig jaar. Daarnaast willen de gemeente, de provinciale overheid van Baskenland en het plaatselijke bedrijfsleven zeventig miljoen dollar bijeenbrengen voor het opzetten van een eigen, vaste verzameling waarin de nadruk op het werk van Spaanse kunstenaars moet liggen.

Het enthousiasme voor het kostbare project moet worden gezien tegen de achtergrond van pogingen om het imago van de oude industrie- en havenstad in Noord-Spanje te verbeteren. Terwijl Barcelona, Sevilla en Madrid de laatste jaren ook internationaal steeds meer de aandacht trekken, staat Bilbao vooral bekend om de hoge graad van vervuiling en de gestaag stijgende werkloosheid als gevolg van bedrijfssluitingen in de scheepsbouw en de staalindustrie. Het gemeentebestuur denkt dat het openen van een groot museum voor moderne kunst een belangrijke bijdrage kan leveren aan de omschakeling naar nieuwe vormen van bedrijvigheid. Nadrukkelijk wordt daarbij naar het voorbeeld van Frankfurt verwezen, waar de overheid de aantrekkelijkheid van de stad aanzienlijk heeft weten te vergroten door het scheppen van een reeks nieuwe kunstinstellingen langs de oever van de Main.

De Guggenheim Stichting was al enige tijd op zoek naar een plaats voor een nieuwe dépendance in Europa, omdat de vestigingen in New York en Venetië te klein zijn om de hele collectie te tonen en moeilijk kunnen worden uitgebreid. Nadat de keuze op Spanje was gevallen, heeft men besprekingen gevoerd met Madrid, Barcelona, Sevilla, Salamanca en Santander. Vooral de lokale bereidheid om fors in het plan te investeren heeft de balans ten gunste van Bilbao doen doorslaan.