Directie wil af van "groep' cardiologen

NIJMEGEN, 30 SEPT. De directie van het Academisch Ziekenhuis Sint Radboud in Nijmegen acht het voortbestaan als groep van zes "rebellerende' en voor een deel van hun werk geschorste cardiologen uitgesloten. Dit zegt directeur P. M. Sturkenboom naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen in het slepende conflict tussen de zes en de rest van de afdeling cardiologie, in het bijzonder afdelingshoofd prof. dr. T. van der Werf.

Vandaag zou voor de president van de rechtbank in Arnhem een kort geding spelen dat de zes cardiologen tegen de ziekenhuisdirectie en het faculteitsbestuur van de Katholieke Universiteit hadden aangespannen, maar dit geding is na overleg tussen partijen opgeschort. Een onafhankelijk adviesbureau, GITP uit Nijmegen, heeft nu opdracht gekregen tot herstel van de normale werkverhoudingen binnen de afdeling cardiologie te komen en daarbij bindende aanbevelingen te doen. Dit onderzoek zal een dezer dagen beginnen.

Sturkenboom gaat er echter van uit dat GITP met de directie zal concluderen dat de verhoudingen binnen de afdeling onherstelbaar beschadigd zijn en dat het conflict onoplosbaar is. “Daarna”, aldus de directeur, “zullen we per individu bekijken wie van de cardiologen moeten vertrekken en wie er kunnen blijven.” Volgens hem is er allerminst sprake van een homogene groep.

De positie van prof. Van der Werf is voor Sturkenboom onbespreekbaar: “Diverse bemiddelaars en het waarnemend afdelingshoofd hebben zijn werk beoordeeld en positief bevonden. Daarom is Van der Werf in zijn functie herbevestigd en daar valt gedurende vijf jaar niet aan te tornen.”

Sturkenboom betwist dat een nieuwe ziekenhuisdirectie (de huidige leiding van Sint Radboud treedt binnen enkele maanden af) deze beslissing kan veranderen.