Congres van PvdA steunt Kok met grote meerderheid

DEN HAAG, 30 SEPT. Een overgrote meerderheid van het PvdA-congres heeft zaterdag in Nijmegen zijn vertrouwen uitgesproken in partijleider Kok. De PvdA-leider kreeg 80.5 procent van de stemmen die werden uitgebracht door bijna 800 congresafgevaardigden. Tegen Kok en de WAO- en Ziektewetplannen sprak zich 19.5 procent uit.

De vakbeweging die de afgelopen weken acties heeft gevoerd tegen de WAO-plannen van het kabinet, toonden zich teleurgesteld over de uitspraak van het PvdA-congres. Volgens de voorzitter van de FNV, J. Stekelenburg, staat de PvdA “met de rug naar de samenleving”. De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP zetten hun acties voort. In het noorden van het land werden vanochtend demonstratieve tochten langs verschillende bedrijven georganiseerd.

De werkgevers in de Rotterdamse haven hebben een kort geding aangespannen tegen de Vervoersbond FNV in verband met acties die eind deze week zijn voorzien. De werkgeversvereniging SVZ eist bij de president van de rechtbank in Rotterdam een verbod van deze acties. In de haven legde vanmorgen de dagploeg van Seaport Terminals het werk neer.

De drie vakcentrales zetten hun acties voort, maar blijven bereid tot nieuw overleg met het kabinet en de werkgevers. Volgens de staatssecretaris van sociale zaken, E. ter Veld, kan de vakbeweging haar acties beter staken nu het PvdA-congres zich duidelijk voor Kok heeft uitgesproken. Zij zei dat de bonden er verstandiger aan doen eerst de wetsvoorstellen af te wachten die het kabinet in

het kader van de WAO-plannen presenteert.

Het partijbureau van de PvdA ontving vanochtend dertig telefoontjes. Het betrof vijfentwintig opzeggingen en vijf aanmeldingen van nieuwe leden. CDA-fractieleider E. Brinkman reageerde verheugd op de overwinning van Kok. Hij zei te hopen dat de rust in het kabinet zal terugkeren nu het congres van de PvdA zich duidelijk heeft uitgesproken. “Het kabinet moet nu uitvoering kunnen geven aan het onontkoombare, noodzakelijke WAO-beleid.” VVD-leider, F. Bolkestein, heeft Kok gefeliciteerd met het grote vertrouwen dat het congres hem heeft gegeven. “Het fantastische optreden van Kok is een felicitatie waard. De PvdA-leider heeft moed en lef getoond door zijn tegenstanders uit te dagen.” Ook de fractieleider van D66, H. van Mierlo, zwaaide Kok lof toe, al voegde hij eraan toe dat het “congres zich in een dwangpositie bevond”.

De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, G. Schinck, heeft voor de NCRV-radio gezegd dat de senaat zorgvuldig zal kijken naar de deugdelijkheid van de wetgeving ten aanzien van de WAO. Hij betwijfelt of het juridisch mogelijk is bij de ingreep in WAO-uitkeringen een onderscheid naar leeftijd te maken.

Pag 3:

Kok ziet nieuw leven voor de PvdA

Kok zei zaterdag kort nadat de uitslag van de stemming bekend werd dat de PvdA moet doorgaan met de organisatorische en programmatische vernieuwing. Hij gaf toe dat sommigen “gemengde gevoelens zullen blijven houden”. De uitslag was, zo zei hij, overtuigend “maar niet iedereen was overtuigd”. Hij sprak over een omslag in de sociaal-democratie en zei dat het proces van vernieuwing pas is begonnen. “Het blijft moeilijk, maar ik wil met U allemaal meedoen. We zijn een partij omdat we partij kiezen. Er is nieuw leven voor de PvdA”.

De PvdA houdt in maart een congres over het hele stelsel van de sociale zekerheid en de organisatorische veranderingen in de PvdA. Voor het laatste onderdeel heeft een commissie onder voorzitterschap van J. van Kemenade, de burgemeester van Eindhoven, een rapport met aanbevelingen opgesteld.

In maart zal de PvdA ook een nieuwe voorzitter kiezen. Het Tweede- Kamerlid F. Castricum treedt tot maart op als waarnemend partijvoorzitter. Het congres wilde zaterdag niet spreken over een voorstel om een nieuwe voorzitter te kiezen voor het congres van maart.

De overgrote meerderheid voor Kok tekende zich af toen brede steun bleek te bestaan voor een motie Amsterdamse afdeling Rivierenbuurt. Deze motie werd, met enige wijzigingen, overgenomen door het partijbestuur en kreeg daarop massale steun van het congres. Daarin spreekt het congres zijn vertrouwen in Kok uit en steunt het de politieke afweging van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Het congres draagt de Tweede Kamerfractie echter op alsnog een uiterste inspanning te doen om een bevredigende oplossing te vinden voor de zogenoemde "onomkeerbare gevallen”. Ook verzoekt het om de voorgestelde beperking van de duur en hoogte van de WAO-uitkering te zullen verzachten “naar de mate dat het aangescherpte volumebeleid succesvol blijkt”.

Kok, het partijbestuur en fractieleider Wöltgens lieten echter wel weten dat niet te hoge verwachtingen moeten worden gewekt over de snelle resultaten van het volumebeleid. Maar Kok ging akkoord met de aansporingen die in de motie zijn vastgelegd. “Als we bij het volumebeleid alles uit de kast halen en we komen onder het niveau aan WAO-gevallen van 1989 kan de bevriezing weer van tafel. En bij de onomkeerbare gevallen dwingt de morele betekenis ons om de onderste steen boven te halen”. Met deze woorden gaf Kok de motie zijn zegen en kreeg daarop onverwachts grote steun van het PvdA-congres.

Volgens Kok wees er na de uitspraak van het congres op dat de PvdA geen tijd moet verliezen bij de vernieuwing. Hij zei dat een partij die de samenleving wil vernieuwen, zelf ook moet vernieuwen. Kok ging in zijn betoog ook kort in op de zogenoemde "couppoging'. Een groep om de ex-burgemeester van Rotterdam, A. van der Louw, zou een poging hebben gedaan om Kok af te zetten om zelf de leiding van de partij over te nemen. Van der Louw ontkent de beschuldiging en zegt dat hij slechts goedbedoelde adviezen heeft willen geven. “Ik wil hier zo weinig mogelijk woorden aan vuil maken”, aldus Kok. “Iedereen die wil praten en denken over vernieuwing van de PvdA is welkom. Maar dan wel onder mijn leiding”.