Boerenprotest in Europa tegen landbouwbeleid

ROTTERDAM, 30 SEPT. Ongeveer 150 protesterende akkerbouwers hebben vanmorgen het landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag geblokkeerd met trekkers en landbouwvoertuigen. In het hotel op het landgoed verblijven de Europese ministers van landbouw, die een informeel bezoek aan Friesland brengen.

De actie richtte zich op de plannen van de Europese Commissie om de prijsgaranties en de exportsubsidies in de Europese landbouw te verminderen.

De blokkade werd rondom het middaguur opgeheven, nadat een delegatie van de boeren een gesprek had gevoerd met minister Bukman en de Europese landbouwcommissaris Mac Sharry. Deze zegden een vervolggesprek toe. De boze akkerbouwers toonden zich tevreden met het aanbod.In Parijs betoogden gisteren honderdduizend boeren uit heel Frankrijk tegen de verlaging van hun inkomen. De demonstratie had een vreedzaam en ludiek karakter. Politieke leiders toonden zich onder de indruk van de massaliteit van het protest. Volgens landbouwminister Louis Mermaz kan de Franse regering de demonstratie gebruiken in de EG-onderhandelingen over de herziening van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek en de GATT-onderhandelingen over vermindering van het protectionisme in de landbouw.

De blokkade-actie in het Friese Beetsterzwaag was vanmorgen in alle vroegte begonnen. Akkerbouwers uit de drie noordelijke provincies probeerden met gaskanonnen en carbidbussen de nachtrust van de hoge EG-delegatie te verstoren.

De boeren slikten de aanvankelijke eis om met alle aanwezige ministers te spreken in, nadat Bukman dat had geweigerd en optreden van de Mobiele Eenheid dreigde. De Europese Commissie is akkoord gegaan met het voorstel van Mac Sharry om het mes te zetten in de vele prijsgaranties en exportsubsidies in de Europese landbouw. Effectuering van het beleid zal vooral grotere boeren treffen.