Beurs verbiedt handel in aandelen Management Share

Het automatiseringsbedrijf Management Share staat op het punt nieuw risicodragend vermogen aan te trekken.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf zal binnen twee dagen een bericht worden verstrekt. Vandaag heeft de beurs besloten de handel in Management Share “tot nader order” te verbieden in verband, met wat wordt genoemd, “een studie naar een versterking van het risicodragend kapitaal”.

Gezien het negatieve eigen vermogen, dat volgens de zegsman op het ogenblik opcirca 3 miljoen gulden negatief staat, kunnen geen nieuwe aandelen op de beurs worden uitgegeven. Een onderhandse plaatsing behoort tot de mogelijkheden, aldus de woordvoerder die verder niets meer wilde zeggen.

Op 10 september plaatste de Amsterdamse effectenbeurs Management Share op het zogenoemde “strafbankje”. Dit betekende dat de officiële notering van de toen nog op de parallelmarkt genoteerde aandelen werd opgeschort en koersen en omzetten in de rubriek “niet-officieel genoteerd” zijn opgenomen.

Over de eerste helft van dit jaar heeft Management Share een verlies op de gewone bedrijfsuitoefening geleden van 3,2 miljoen gulden. Door allerlei maatregelen, waarvoor het bedrijf een voorziening van 2,1 miljoen gulden heeft getroffen, wordt voor de tweede helft van het jaar weliswaar enig herstel verwacht, maar die zal niet voldoende zijn het bedrijf dit jaar uit de rode cijfers te tillen.