Spinoza

In verband met de recente discussie of Spinoza na zijn vertrek uit Amsterdam in 1656 wel of niet in Ouderkerk aan den Amstel heeft gewoond is het volgende wellicht van belang.

Een van de stellingen bij de dissertatie van A.K. Offenberg, conservator bij de Bibliotheca Rosenthalia van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, waarop deze op 23 oktober aanstaande tot doctor in de letteren hoopt te promoveren luidt:

“Het verhaal over Spinoza's zogenaamde "tweede ban', hem in 1659 opgelegd door de Amsterdamse magistraat, en de daardoor voor hem ontstane noodzaak asiel op Tulpenburg bij Ouderkerk te zoeken, moet als een vrij recente bijdrage tot de legendevorming rond de figuur van de wijsgeer worden beschouwd.”

Offenberg, die zich intensief met Spinoza heeft beziggehouden, doelt hiermee onder andere op de publikaties over Spinoza van K.O. Meinsma uit 1896 en van W. Meijer uit 1915, en op de roman over Spinoza van Theun de Vries uit 1972.

    • Henriëtte Boas