Rente-aftrek

De symmetrie van belastingheffing kan verbeterd worden met een maatregel die ook de belastingaangifte vereenvoudigt, bij de rente-aftrek.

Betaalde rente moet nu verrekend worden met ontvangen rente; van een eventueel positief saldo is de eerste ƒ 1000,- vrijgesteld van belasting. Het eventueel negatieve saldo is volledig aftrekbaar. Eenvoudiger en symmetrisch is de beide posten niet met elkaar te correleren en zowel voor betaalde als ontvangen rente dezelfde drempel te stellen. Personen die alleen maar leningen hebben, ondervinden een hogere belastingheffing door deze verandering. Dit past bij de ideeën over begrenzing van de aftrekbaarheid van rente. Uiteraard hoop ik dat het totaal van belastingen niet verhoogd wordt, ook niet door deze maatregel. Compensatie moet dan elders geschieden.

    • E.H.L.J. Dekker