ramsj

Elisabeth Cremers (e.a.): Bolwerken als stadsparken; Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw Paperback, DUP 1981, van ƒ 20,40 voor ƒ 7,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam. Donner, Rotterdam. Rudy Stroink (red.): Ir. J.H. van den Broek; projekten uit de periode 1928-1948 Paperback, DUP 1981, van ƒ 24,50 voor ƒ 8,90. Scheltema, Donner. H.P. Moelker: Leven en werken in Noord-Holland Paperback, Repro-Holland bv. 1988, van ƒ 30,- voor ƒ 12,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973). W. Markov: Napoleons keizerrijk Gebonden, De Walburg Pers 1989, van ƒ 79,- voor ƒ 19,50. Nijhof & Lee, Staalstraat, Amsterdam. Peter Johnson en Anthony Bannister (foto's), Alf Wannenburgh (tekst): The bushmen Gebonden: Chartwell 1979, van ƒ 99,- voor ƒ 35,-. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam. Cor van Someren (red.): "Terwijl mij persoon dit schrijft'; dagboeken van een beurtvaartschipper op de Hollandsche IJssel en de Zaan Paperback, Repro-Holland bv. 1989, van ƒ 30,- voor ƒ 12,90. Steven Sterk.

Elisabeth Cremers (e.a.): Bolwerken als stadsparken; Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw

Paperback, DUP 1981, van ƒ 20,40 voor ƒ 7,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam. Donner, Rotterdam.

Rudy Stroink (red.): Ir. J.H. van den Broek; projekten uit de periode 1928-1948

Paperback, DUP 1981, van ƒ 24,50 voor ƒ 8,90. Scheltema, Donner.

Twee interessante uitgaven - tien jaar oud alweer - van de Delftse Universitaire Pers. Het boekje van Cremers is gevarieerd opgezet: beschouwingen over vestingbouw, stadsuitleg, negentiende-eeuwse tuinarchitectuur, en de stadswandelingen die destijds op de gesloopte vestingwallen werden aangelegd. Drie befaamde tuinarchitecten en hun nog altijd bestaande werk worden nader belicht: Zocher Jr. (verantwoordelijk voor de wandelingen in Haarlem en Utrecht), Roodbaard (Leeuwarden), en Springer (Deventer en Zaltbommel). Plattegronden, foto's en een toegankelijke tekst. Het boek over Van den Broek (1898-1978) is wat moeizamer geschreven, vooral de inleidende hoofdstukken vol "schematies aangestipte punten'. Maar de twintig projekten van Van den Broek die daarna worden behandeld, vergoeden veel: een uitgebreid eerbetoon aan de doelmatige, gezaghebbende, door het Nieuwe Bouwen beïnvloede architect.

H.P. Moelker: Leven en werken in Noord-Holland

Paperback, Repro-Holland bv. 1988, van ƒ 30,- voor ƒ 12,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Uiteenlopende historische onderwerpen in dit boek, al hebben ze allemaal wel te maken met het Hollandse trefwoord bij uitstek: water. Aan de orde komen onder meer de Jisper walvisvaart, het reddingswezen, en de stormvloed die Marken in januari 1916 trof, en die een plaatselijke dichter deed uitroepen: "God wil ons door dit onheil leeren-om nooit te bouwen op het goed-dat brand of mot of roest verteeren-of wegslaat door een watervloed.'

Gedetailleerde tekst die af en toe wel enige voorkennis veronderstelt ("De vroegste haringschepen waren uitgerust met geesten, krebben, koksrol, spil en soms een mik').

W. Markov: Napoleons keizerrijk

Gebonden, De Walburg Pers 1989, van ƒ 79,- voor ƒ 19,50. Nijhof & Lee, Staalstraat, Amsterdam.

Een lijvig, gul geïllustreerd (onder andere met een kleurenbijlage "Schone kunsten') werk over Napoleon, "de absolute anti-gentleman, maar van groot formaat', zoals Freud eens aan Zweig schreef. Het is een veelzijdig beeld dat Markov schetst: niet alleen aandacht voor de politieke ontwikkelingen tussen de Franse revolutie en het Congres van Wenen, maar ook voor kunst en wetenschap, mode en tafelgewoonten, misdaad en seksualiteit. Redelijke diepgang, veel ruimte voor anekdoten.

Peter Johnson en Anthony Bannister (foto's), Alf Wannenburgh (tekst): The bushmen

Gebonden: Chartwell 1979, van ƒ 99,- voor ƒ 35,-. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

Op een rantsoen soms van niet meer dan een liter modderig water per dag, verbleven de fotografen Johnson en Bannister lange tijd onder de Bosjesmannen van de Kalahari-woestijn, in zuidelijk Afrika. Het resultaat zijn honderdzeventig indrukwekkende documentaire-foto's waarop het dagelijks leven van de laatsten der jagers-verzamelaars wordt vastgelegd. De lange inleiding van Wannenburgh beschrijft de verwantschapssystemen, de mythologie, en de talloze, uit praktische noodzaak geboren, taboes rond het eten van allerlei vleessoorten.

Cor van Someren (red.): "Terwijl mij persoon dit schrijft'; dagboeken van een beurtvaartschipper op de Hollandsche IJssel en de Zaan

Paperback, Repro-Holland bv. 1989, van ƒ 30,- voor ƒ 12,90. Steven Sterk.

De dagboekaantekeningen, gemaakt tussen 1910 en 1920, van Teunis Boere, beurtvaartschipper te Haastrecht. Het zijn korte notities die, hoe haperig en primitief ook geschreven, een zinnig beeld geven van Teunis' leven en werk: de dagelijkse (geld)zorgen, het godsvertrouwen, en de afhankelijkheid van het weer. Aan de horizon rommelt de Eerste Wereldoorlog en zelfs de Nederlandse politiek: "Groot oproer in de kamer tegen Troelstra de aanvoerder der sociale', schrijft Teunis op 17 november 1918.

    • Henk Lagerwaard