Nieuw Nieuw Links tegen zittende leiding PvdA; 'Vechten blijft belangrijk'

ARNHEM, 28 SEPT. “Kok speelt het hard, wij moeten het ook hard spelen. We moeten er voor oppassen om op kousevoeten naar het congres te gaan. Het is belangrijk te blijven vechten.”

Gisteravond bestookten ongeveer dertig vertegenwoordigers van radicale PvdA-gewesten als Noord-Holland-Noord, Rotterdam en Gelderland elkaar in Arnhem met gestaalde teksten. Afdelingsvoorzitters, congresafgevaardigden en anderen die vandaag hun voordeel trachten te doen met het ideaal van spreiding van macht, inkomen en kennis waren naar de provinciehoofdstad gekomen om hun strategie te bespreken hoe “Wim Kok en zijn conservatieve kliek” een voet dwars kan worden gezet.

Voor breedsprakige betogen was er even geen tijd. Iemand die het toch probeerde werd ruw afgekapt: “Meld jij je maar bij Jo Ritzen, joh.” De dertig bogen zich vervolgens over de voorbereidende teksten die waren aangeleverd door de werkgroep Socialisten in de PvdA.

“We moeten ons op het congres beperken tot hoofdzaken” schrijft de groep die al enige tijd in het blad Stuitende Taferelen lucht probeert te geven aan de onvrede over de nieuwe koers van de partij. Het indienen van “ellenlange moties” wordt ten zeerste afgeraden. “Die bevatten altijd wel punten die bekritiseerd kunnen worden of die de aandacht van de hoofdzaak afleiden.”

Over de opstelling tegenover Kok en de WAO-plannen zijn de dertig het snel eens. De motie uit Nijmegen die oproept tot een open discussie over de WAO en de Ziektewet en tot een ontkoppeling van deze discussie van het vertrouwensvotum voor Kok, is goed maar niet goed genoeg. Daarom krijgt ook Alkmaar steun dat de kabinetsplannen voor WAO en Ziektewet vierkant afwijst.

Piet de Visser glundert. Het pas afgetreden Tweede-Kamerlid is net als Frans Moor, die aanstaande dinsdag zeer waarschijnlijk eveneens zijn ontslagbrief instuurt, naar Arnhem gekomen om de opstanding van een “tweede Nieuw Links” te aanschouwen. “Toen had je ook een groep mensen die zich te weer stelde tegen een handjevol conservatieve heren aan de top die vertechnocratiseerd waren” aldus De Visser.

Wie dat nieuwe Nieuw Links moet leiden, welke vernieuwing ze voorstaan en door wie ze worden gesteund, werd gisteravond niet duidelijk. Men deed vergeefs een beroep op De Visser de leiding op zich te nemen. Die laat zijn lidmaatschap van de partij afhangen van de uitkomst van het congres.