Nederland handhaaft voorstel Politieke Unie

DEN HAAG,28 SEPT. De Nederlandse regering zal het ontwerp-verdrag voor een Europese Politieke Unie (EPU) niet op essentiële punten wijzigen. Dat zei premier Lubbers gisteren naar aanleiding van de stortvloed van kritiek van andere EG-landen op het voorstel dat Nederland als EG-voorzitter dinsdag presenteerde.

Lubbers hield wel de mogelijkheid open dat er op onderdelen aanpassingen komen, maar “een geheel nieuw voorstel is van ons niet te verwachten”, zo kondigde hij aan. Het Nederlandse voorstel voor de toekomstige Europese eenwording op politiek gebied is donderdag in Brussel tijdens een bijeenkomst van EG-ambassadeurs door de meerderheid van de aanwezigen van de hand gewezen.

Lubbers verklaart de vele kritiek die het Nederlandse EPU-voorstel heeft gekregen uit het feit dat gekozen is voor een mengvorm van communautaire en intergouvernementele aanpak. Dat betekent dat zowel de landen die vooral een communautaire aanpak bepleiten, waarbij een sterke rol voor de Europese Commissie en het Europese parlement is weggelegd, als de landen die vooral afspraken tussen regeringen willen maken, niet tevreden zijn gesteld.

Het Nederlandse voorstel is op vele punten kritisch ontvangen. Niet alleen wijkt het af van het plan dat de vorige EG-voorzitter Luxemburg indiende en dat door de meeste EG-landen als een goede basis voor besprekingen gezien werd. Het voorstel komt ook nog redelijk laat: de bedoeling is dat de EG-top in december in Maastricht een besluit over de EPU neemt. Dat betekent dat er nog maar weinig tijd voor onderhandelen over is.

Inhoudelijke twistpunten zijn vooral de grotere macht die Nederland het Europees Parlement wil toeschrijven en de voorstellen die Nederland doet voor betrokkenheid van de EG-instellingen bij het buitenlandse- en veiligheidsbeleid. Na de kritiek op het Nederlandse EPU-voorstel ziet Lubbers de gekozen aanpak echter absoluut niet als onhaalbaar. (ANP, AFP)