Motie afdelingen steunt Kok, maar vraagt ook concessies

DEN HAAG, 28 SEPT. Medestanders van partijleider Kok eisten vanochtend op het PvdA-congres dat de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer “een uiterste inspanning” doet om de zogeheten onomkeerbare gevallen te vrijwaren van de WAO-maatregelen. Dit blijkt uit de tekst van een motie die gisteravond circuleerde onder het groeiend aantal afdelingen dat van plan is Kok te steunen.

Als tweede voorwaarde voor hun steun willen de medestanders dat de uitvoeringsorganisaties een “concrete taakstelling” opgelegd krijgen bij het beperken van het aantal burgers dat een beroep doet op WAO en Ziektewet. Tevens moet er een “doortastende projectgroep” komen met ruime bevoegdheden die ervoor zorgt dat er bij die organisaties een cultuuromslag plaatsheeft.

Verder moet het volumebeleid “de allerhoogste prioriteit” krijgen. De motie wordt in ieder geval gesteund door partij-afdelingen uit de gewesten Amsterdam en Den Haag. Het was bij het ter perse gaan van deze krant nog onduidelijk of Kok vanmiddag op een meerderheid kan rekenen.

Het partijbestuur was gisteravond bereid deze motie niet bij voorbaat af te wijzen, zoals met het gros van de naar schatting zestig overige moties al wel is gebeurd. Een aantal afdelingen wil in ieder geval proberen de vertrouwensvraag over Kok en de beleidsvraag over de WAO van elkaar te scheiden. Het merendeel van de moties vraagt om concessies voor de onomkeerbare gevallen en verzachting van de leeftijdsgrens.

Waarnemend partijvoorzitter F. Castricum deed vanochtend bij de opening van het speciale partijcongres in Nijmegen een dringend beroep op de partijleden om bij elkaar te blijven. “We zijn nog altijd verbonden door wat ons gezamenlijk beweegt”, aldus Castricum. Hij erkende dat de partijleiding de afgelopen maanden fouten heeft gemaakt, dat het aan communicatie had ontbroken en dat er verwachtingen waren gewekt die niet zijn waargemaakt.

Actievoerders van de gezamenlijke vakbonden hebben vanochtend alle congresgangers een brief in handen geduwd waarin een “Laatste Beroep” werd gedaan op de PvdA-leden om niet over Kok maar over het WAO-beleid te praten.

Intussen hebben vertegenwoordigers van diverse PvdA-gewesten (onder andere Noord-Holland Noord, Rotterdam en Gelderland) besloten tot de oprichting van een "linkervleugel' binnen de PvdA. De oppositionele groep kwam gisteravond in Arnhem bijeen en wil de krachten bundelen tegen de nieuwe koers die de partij onder leiding van Kok is ingeslagen.