"Marokko klaar voor nieuwe Groene Mars'

ALGIERS, 28 SEPT. De herhaalde beschuldigingen van het Westsaharaanse onafhankelijkheidsfront Polisario dat Marokko op het punt staat een nieuwe Groene Mars naar de Westelijke Sahara te organiseren, lijken te worden bewaarheid. Volgens de Marokkaanse pro-regeringskrant Le Matin du Sahara zijn in El-Ayoun, de hoofdstad van de Westelijke Sahara, al honderden tenten opgesteld voor Saharanen die in Marokko wonen en nu terugkeren.

De eerste Groene Mars werd in 1975 door koning Hassan II georganiseerd. Enkele honderdduizenden Marokkanen, met de Koran bewapend, staken de grens over naar de Westelijke Sahara, toen nog een Spaanse kolonie. Het doel van de tocht was duidelijk te maken dat de Westelijke Sahara onafscheidelijk deel uitmaakte van Marokko.

De Spanjaarden raakten zo van streek van dit massale uitstapje, dat zij hun plannen om het gebied onafhankelijkheid te geven, wijzigden en een geheim akkoord sloten met Marokko en Mauretanië, die het onder elkaar verdeelden. Het doodarme Mauretanië kon de strijd die Polisario vervolgens met steun van Algerije voerde, niet aan. Het trok zich uit de zuidelijke helft van de Westelijke Sahara terug, die door Marokko werd overgenomen.

De Marokkanen zelf spreken niet van een tweede Groene Mars. Maar de correspondent van Le Matin du Sahara in El-Ayoun meldt dat de honderden tenten in El-Ayoun “reeds de eerste gasten van de stad hebben opgenomen. Zij (de gasten) zijn daar gekomen om hun nationale plicht te vervullen, door deel te nemen aan het referendum dat voor eind januari is voorzien.”

Marokko heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat Polisario een kunstmatige beweging is, samengesteld uit "huurlingen' en georganiseerd door het Algerije van wijlen president Boumedienne. Het doel zou zijn geweest Marokko te ontwrichten, om zo van Algerije de dominante mogendheid in Noord-Afrika te maken.

De zeer slechte relaties tussen beide landen verbeterden de afgelopen jaren langzaam maar zeker. Daardoor werd een compromis-oplossing mogelijk voor de Westelijke Sahara. Volgens het vredesplan van de Verenigde Naties, dat de goedkeuring van de Veiligheidsraad heeft gekregen, heeft de bevolking van de Westelijke Sahara in een referendum de keus tussen onafhankelijkheid dan wel aansluiting bij Marokko. De vraag wie als Saharaan aan dat referendum mag deelnemen, dreigt daarbij echter een ernstig probleem te worden.

    • Michael Stein