Lubbers verdedigt houding van Bukman bij NOS-programma

DEN HAAG, 28 SEPT. Premier Lubbers heeft gisteren minister Bukman (landbouw) in bescherming genomen, die maandag berichten over intimidaties op zijn departement niet erg hoog op nam. In een televisie-uitzending van NOS Laat zette Bukman vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de bronnen. Volgens Lubbers zijn Bukman “softe vragen” gesteld. De premier sprak van een “tekortschietende aanpak van de NOS.”

Het NOS-journaal en NOS-Laat berichtte maandag over beschuldigingen van ambtenaren dat kritische medewerkers op Landbouw, Visserij en Natuurbeheer stelselmatig zouden worden geïntimideerd. Salarismaatregelen, overplaatsingen en afluisterpraktijken zouden regelmatig voorkomen.

In de Tweede Kamer toonde Bukman zich echter bereid om een onafhankelijke commissie een onderzoek te laten instellen. Zijn aanvankelijk gelaten houding was volgens hem te verklaren uit het feit dat de vragen in een heel andere context waren gesteld dan die van de reportage die 's avonds werd uitgezonden. Bukman: “Mij werden een paar algemene vragen gesteld en ik heb daarop geantwoord op een wijze die mij helemaal niet vreemd is. Toen ik maandagavond de uitzending zag met de waterval van beschuldigingen die over het Nederlandse volk werd uitgespoten, reageerde ik heel anders.”

Volgens Lubbers had de NOS Bukman niet meer dan twintig procent van de reportage tevoren laten zien. “Ik zet vraagtekens bij deze vorm van journalistiek” aldus Lubbers.

De minister-president heeft echter ook kritiek op Bukman zelf. “Achteraf was het het beste geweest als minister Bukman niet aan de uitzending had meegewerkt of dat alleen gedaan had als hij de hele uitzending van te voren te zien had gekregen.”

De minister-president zette verder vraagtekens bij het functioneren van de diverse inspectiediensten van verscheidene departementen zoals die van Landbouw. Door de toegenomen criminaliteit zijn deze volgens hem niet op hun taak berekend.''