Leiding Radboud wil cardiologen tegemoetkomen

NIJMEGEN, 28 SEPT. De directie van het Nijmeegse Sint Radboudziekenhuis wil de zes cardiologen, die eerder deze week naar huis zijn gestuurd, tegemoet komen.

In een brief aan de raadsman van de zes, mr. E.Ph.R. Sutorius, heeft de top van het ziekenhuis voorgesteld om het onafhankelijk adviesbureau GITP in Nijmegen een inventarisatie van de problemen te laten maken en voorstellen te laten doen over een mogelijke oplossing van het probleem.

De directie wil vandaag antwoord van de zes hartspecialisten. Mochten zij instemmen, dan kan het kort geding dat voor maandagochtend tien uur is voorzien vervallen. Het ziekenhuis vreest dat publieke behandeling voor de president van de Arnhemse rechtbank verdere escalatie zou betekenen.

Mr. Sutorius heeft al aangekondigd de rechtbank een aantal stukken te overleggen waaruit onzorgvuldig bestuur van het ziekenhuis zou blijken.

Het conflict draait om functioneren van het hoofd van de afdeling, professor dr. T. van der Werf. Al snel na diens aantreden in 1985 kwamen er klachten over de hoogleraar, die volgens de zes geen kans ziet hoofd- en bijzaken te onderscheiden, de behandeling van zijn patiënten niet of slecht documenteert en nauwelijks bereikbaar is. Signalen van de cardiologen en verpleging personeel over het functioneren van de afdeling zijn onvoldoende serieus genomen, menen de zes.

Hangende het onderzoek wil de directie de huidige situatie handhaven. De zes mogen dus voorlopig geen patiënten behandelen en Van der Werf blijft hoofd van de afdeling. In een verklaring heeft de directie toegezegd zich op voorhand te zullen neerleggen bij de uitkomsten van het onderzoek en mee te zullen werken aan de oplossing die daarbij wordt aangewezen.

Mr. Sutorius verklaarde gisteren dat over het voorstel te praten valt, maar dat de termijn waarop de directie antwoord wil - één avond - erg kort is.