Kritiek van hoogleraren op Simons

UTRECHT, 28 SEPT. De omschrijving die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil geven aan de huisarts is "kortzichtig en doet afbreuk aan de kwaliteit van de Nederlandse medische zorg'.

Dat stellen veertien hoogleraren in het artsenblad Medisch Contact. Eerder heeft de Landelijke huisartsen vereniging (LHV) en de Europese huisartsenorganisatie (UEMO) ernstig bezwaar gemaakt tegen de voorstellen van Simons. De Europese vereniging vreest vooral dat Simons een goede harmonisatie van de huisartsenhulp binnen de lidstaten onmogelijk maakt.

In het kader van de stelselherziening gaat de bewindsman er van uit, dat huisartsen "algemene geneeskundige hulp' gaan bieden. In die omschrijving wordt ruimte gelaten voor andere artsen, (zoals verpleeghuis-, basis- en GGD-artsen) die een deel van de taken van de huisarts kunnen overnemen als zorgverzekeraars dat goedkoper of efficiënter vinden. Daar zou hulp aan terminale patiënten of jeugdgezondheidszorg toe gerekend kunnen worden.

De hoogleraren zijn bang dat dan de zogeheten poortwachtersfunctie in gevaar komt. De huisarts dient te selecteren welke patiënt in aanmerking komt voor specialistische hulp. Omdat de huisarts zo dicht bij de patiënt staat en zijn familiale en maatschappelijke context kent is juist hij in staat doelgerichte en doelmatige zorg te bieden, menen de hoogleraren.