IMF zegt Polen de wacht aan en staakt krediet

WARSCHAU, 28 SEPT. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Polen de wacht aangezegd en schort de kredietverlening op. Het land voldoet niet aan de kredietvoorwaarden.

Dit maakte Mark Allen, IMF-vertegenwoordiger in Polen, gisteren bekend.

Voorwaarden voor het krediet was dat Polen de overheidsuitgaven en de inflatie binnen de perken zou houden. Dat is niet gelukt. Het Poolse parlement stemde afgelopen donderdag zelfs toe in een vergroting van het begrotingstekort.

Polen zou dit jaar nog twee keer 104 miljoen dollar aan speciale trekkingsrechten van het IMF ontvangen. Deze bedragen vormen een onderdeel van een lening ter grootte van 2,5 miljard dollar. Allen zei dat Polen de bedragen wel tegoed houdt, maar ze pas volgend jaar, als het land dan wel aan de gestelde voorwaarden voldoet, uitgekeerd zal krijgen.

Het financieringspakket van 2,5 miljard dollar voor een periode van drie jaar ter ondersteuning van de economische hervormingen is april j.l. door het IMF toegezegd. Een deel van het bedrag was bestemd om de stijging van de kosten van de import van fossiele brandstoffen op te vangen. Sinds vorig jaar moet Polen aardolie uit de Sovjet-Unie met dollars betalen. Bovendien begonnen de Russen minder olie te leveren, zodat Polen gedwongen was op de wereldmarkt olie te kopen.

In 1990 zette de Poolse regering een radicaal hervormingsprogramma in gang dat gericht was op de vermindering van de inflatie, privatisering van de helft van de staatsbedrijven, het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse investeerders en het opzetten van een bankenstelsel naar westers model.

De economische hervormingen hebben de produktie in eerste instantie flink doen afnemen. In de eerste helft van het jaar verminderde de industriële produktie met bijna tien procent. De investeringen liepen terug met dertien procent en het werkloosheidspercentage bedraagt inmiddels tien.

Besprekingen over het hervatten van de kredietverlening zullen pas na de komende parlementsverkiezingen van 27 oktober plaatsvinden. Dan heeft het IMF meer zicht op de politiek die in de nabije toekomst gevolgd gaat worden. In het Poolse parlement hebben nu nog de oude communisten de meerderheid. (Reuter)