Hoog winstpeil Wall Street brokers

De gezamenlijke winst van de bij de New York Stock Exchange (NYSE) aangesloten effectenmakelaars heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een forse stijging laten zien in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens gegevens van de NYSE kwam de totale winst 84 procent hoger uit op 859 miljoen dollar tegen 467 miljoen dollar in het tweede kwartaal van het jaar ervoor.

De winst was wel enigszins lager dan het in het eerste kwartaal behaalde gezamenlijke resultaat van 957 miljoen dollar, maar zal dit jaar - vergeleken met de slechte resultaten die over geheel 1990 werden behaald - aanmerkelijk gunstiger uitvallen dan in 1990. Dat jaar eindigde uiterst negatief met een gezamenlijke verlies van 500 miljoen dollar. In 1989 werd ruim 1,8 miljard winst behaald.