FIETSROUTES

Met veel belangstelling las ik in het Z-Boekenbijvoegsel van 21-9 het artikel van Henk Donkers over landelijke fietsroutes.

Het besproken boekje over de Noordzee-route geeft, zoals ik heb ervaren, veel nuttige informatie, maar mist toch enkele belangrijke aanwijzingen. Zo is niet aangegeven, waar de route precies in Den Helder begint. De Belgen maken geen onderscheid tussen de noordelijke en de zuidelijke rijrichting. Bij het tussentijds verlaten van het tracé of bij het passeren van een stad als Brugge is dat lastig. De route eindigt niet bij de Belgisch-Franse grens, maar is inmiddels doorgetrokken naar Boulogne-sur-Mer. Bij het afleggen van het niet-Nederlandse traject wordt men zich overigens pas goed bewust van de goede kwaliteit van de Nederlandse fietspaden!

    • J. C. Bedaux