Einde nadert voor verzet Georgië

TBILISI, 28 SEPT. De oppositie tegen president Zviad Gamsachoerdia begint de vaste grond onder de voeten te verliezen. Hoewel de bezetting van de militaire basis Sjavnabada, hoofdkwartier van commandant Tengiz Kitovani, volgens de verhalen nauwelijks op verzet is gestuit - er waren maar enkele bewakers op de basis achtergebleven - heeft de verovering toch indruk gemaakt op de overgebleven Nationale Gardisten van de oppositie in het televisiecentrum.

Nu de crisis nabij is, worden de tegenstellingen binnen de oppositie weer duidelijker dan ooit. Menig parlementslid zal zich nu afvragen of het wel een goed idee was hun lot met gewapende troepen te verbinden.

Behalve uit de afvallige ploegen van commandant Kitovani bestaat de oppositie uit een aantal parlementaire en een aantal buiten-parlementaire politieke partijen, een verstandshuwelijk dat slechts gebaseerd is op de wens om president Gamsachoerdia te dwingen tot aftreden of tot drastische inperking van zijn ruime bevoegdheden.

Nu Kitovani aan het kortste eind lijkt te gaan trekken, begint het tot de gematigde oppositie door te dringen dat de alliantie met het gewapende opstandelingenlegertje voor hen wel eens heel verkeerd zou kunnen gaan uitpakken.

Sinds de troepen van Kitovani de basis Sjavnabada hebben opgegeven, beschikken zij nog slechts over de heuvel met het televisiecentrum, dat vorige week bezet werd, en het daarnaast gelegen circus. Hiervandaan bestrijkt een honderdtwintig milimeter kanon het hele centrum van de stad. Het moreel van de overgebleven manschappen lijkt niet hoog meer. Er zijn al heel wat deserties geweest.

Volgens ex-premier Tengiz Sigua, de feitelijke leider van de oppositie, staat men op het punt de onderhandelingen met de regering weer te hervatten. Mocht men tot overeenstemming komen dan is het niet uitgesloten dat de gewapende troepen de stad zullen verlaten, aldus Sigua, door president Gamsachoerdia betiteld als volksvijand nummer één.

Zolang er onderhandelingen zijn zal de oppositie zich onthouden van manifestaties en demonstraties, zei Sigua. Eerder op de dag kondigde commandant Kitovani aan dat hij van plan was het Regeringshuis van president Gamsachoerdia, nog steeds zwaar bewaakt door Nationale Gardisten en aanghangers van de president, met geweld in te nemen. In het Regeringshuis haalde men hierover slechts de schouders op.

In het regeringskamp neemt men intussen een afwachtende houding aan. De regering lijkt bereid om enkele concessies te doen om de onderhandelingen weer op gang te brengen. Nieuwe parlementsverkiezingen, zoals de oppositie eist zijn volgens perschef Giorgi Boerdzjanadze niet uitgesloten. De president zelf zou er geen principieel bezwaar tegen hebben. Volgens de oppositie vertegenwoordigt het huidige parlement het politieke spectrum in de maatschappij niet meer.

De regering geeft toe ten opzichte van bepaalde politieke groeperingen een starre houding te hebben aangenomen. “Hadden we een soepeler politieke gevoerd dan zou de oppositie zich niet tegen ons aaneengesmeed hebben”, aldus de perschef. Buiten houdt president Zviad Gamsachoerdia ondertussen zijn dagelijkse toespraak tot zijn aanhangers. Hij verheft zijn stem, gesticuleert en gevaart. Al slinkt de massa voor het Regeringshuis met de dag, voor de president loopt ze nog steeds warm. “Zviada, Zviada”, roept de massa en zet een slepende religieuze melodie in.

    • Laura Starink