Chaos op vergaderingen Sasea-fondsen

AMSTERDAM, 28 SEPT. Bobel, Chamotte Unie en Melia International zijn er gisteren niet in geslaagd de argwaan en scepsis bij hun minderheidsaandeelhouders over het huidige en toekomstige beleid weg te nemen. De chaos rondom de drie geschorste beursfondsen bleek gisteren, na drie aaneensluitende vergaderingen, veel spraakverwarring en een flink aantal onbeantwoorde vragen, alleen maar groter geworden.

De drie fondsen, die deel uit maken van het netwerk van het omstreden Italiaanse zakenduo Giancarlo Parretti en Florio Fiorini, hielden gisteren voor de tweede maal in drie maanden buitengewone aandeelhoudersvergaderingen. Belangrijkste aanleiding voor de bijeenkomsten was het verkrijgen van nog eens twee maanden uitstel voor de vaststelling van de drie jaarrekeningen. Daarnaast stond bij Bobel en Chamotte Unie de benoeming van een aantal (buitenlandse) commissarissen op de agenda. Zo zou Fiorini, die al commissaris is bij Bobel en Melia, ook bij Chamotte Unie tot commissaris worden benoemd.

De enige zekerheid die de aandeelhouders gisteren werd gegeven, kwam van de Zwitserse Bobel commissaris N. Stadler. Stadler, tevens directeur van het noodlijdende Zwitserse conglomeraat Sasea van Fiorini, maakte bekend dat Sasea een groot deel van zijn bezittingen zal verkopen. Met de opbrengst moet Sasea over drie maanden veertig miljoen van de in totaal ruim 172 miljoen gulden schuld die de onderneming aan Bobel heeft uitstaan, afbetalen. Deze schuld - het enige wat Bobel overigens nog op de balans heeft staan - zal binnen een jaar aan Bobel worden terugbetaald, zo verzekerde Stadler de circa veertig aanwezigen.

De toezegging veroorzaakte echter meer protest dan lof. Onder aanvoering van de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB), vertegenwoordigd door P.P.F. de Vries en mr. Th. H. Lind, werd de Bobel-leiding het vuur na aan de schenen gelegd. De VEB noemde de lening die Bobel bij Sasea heeft uitstaan “een doorn in het oog”. Bobel heeft geen onderpand voor de lening en de VEB zegt “ernstig te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Sasea”.

Ook daarna, op het terplekke ingelaste agendapunt "Beleid en toekomst van Bobel' kreeg de Nederlandse interim-bestuursvoorzitter F.F.C. zur Lage veel kritiek te verwerken. Zijn aanwezigheid achter de bestuurstafel had overigens al eerder de nodige verbazing bij de aandeelhouders gewekt. Deze hadden voormalig directeur P. Meerlo op die plaats verwacht, maar gisteren werd bekend dat hij al sinds 13 september niet meer in dienst is bij Bobel en Chamotte Unie.

Een andere verrassing voor de aandeelhouders was de mededeling van Zur Lage - die zei geen enkele binding met Bobel te hebben en door de stichting prioriteitsaandelen Bobel gevraagd te zijn als voorzitter voor de vergadering - dat Sasea momenteel liefst negentig procent van de gewone aandelen van Bobel in handen heeft. Drie maanden geleden maakte de inmiddels afgetreden voorzitter van de raad van commissarissen ir. J.J. Kraaijeveld van Hemert nog bekend dat dat percentage rondom de zeventig procent lag. Volgens Stadler is de toenmalige president-commissaris destijds “waarschijnlijk verkeerd voorgelicht'.

De minderheidsaandeelhouders die naar de aansluitende bijeenkomst van Chamotte Unie waren gekomen in de hoop daar wel openheid van zaken te krijgen, werden eveneens met een kluitje in het riet gestuurd door het bestuur, dat wederom onder leiding stond van Zur Lage. Duidelijk is dat Sasea in het voorjaar 51 procent van de aandelen van Chamotte Unie heeft overgedaan aan de Ierse houdstermaatschappij Med Transport Corporation, waarin drie Italiaanse aandeelhouders deelnemen (de families Cabassi en Ceci en de Uno-groep).

Chamotte zou via een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs omgevormd moeten worden van een houdstermaatschappij van Italiaanse verzekeringen naar een beleggingsfonds voor onroerend goed. Maar de verwijzing van Chamotte Unie naar het strafbankje van de beurs was voor de Italianen, de Cabassi-familie voorop, aanleiding de plannen niet uit te voeren.

Aan het einde van de middag liet de tot dan toe afwezige Fiorini zich nog even zien. In een korte vergadering van Melia hield hij zijn mond echter dicht. De enige duidelijke boodschap was ook hier de aanvraag van uitstel.

    • Max Christern