Zuid-Afrika erkent betaling adviesbureau

JOHANNESBURG, 27 sept. De Zuidafrikaanse regering heeft toegegeven dat de veiligheidspolitie twee jaar lang in het geheim een adviesbureau voor arbeidsverhoudingen heeft gefinancierd.

Het Liaison-bureau voor arbeidsverhoudingen, geleid door professor Kobus Slabbert van de Randse Afrikaanse Universiteit in Johannesburg, had tot doel “arbeidsonrust tegen te gaan en gezonde arbeidsverhoudingen te stimuleren”.Minister Hernus Kriel van wet en orde maakte gisteravond in een verklaring bekend dat de betalingen op 31 juli zijn stopgezet, “met uitzondering van nog lopende individuele contractuele verplichtingen”. De dag daarvoor had president De Klerk in een toespraak naar aanleiding van de geheime betalingen aan de Inkatha vrijheidspartij gezegd dat alle geheime staatsprojecten met politieke bedoelingen waren beeindigd, dan wel ter beoordeling zouden worden voorgelegd aan een nieuwe commissie. Ook dit project, waarvan De Klerk in zijn toespraak geen melding maakte, zou door de in augustus benoemde commissie alsnog zijn bekeken.

Volgens het weekblad Financial Mail, dat het bestaan van het geheime fonds deze week onthulde, had het bureau tot doel de positie van de zwarte vakbeweging Cosatu te ondermijnen. Minister Kriel ontkent dit in zijn verklaring ten stelligste. Het bureau moest door training van werkgevers en werknemers de arbeidsverhoudingen verbeteren in een tijd dat arbeidsonrust de Zuidafrikaanse economie bedreigde.

ANC en Cosatu hebben verontwaardigd gereageerd op het bestaan van het bureau en spraken hun twijfel uit over De Klerks verzekering dat alle projecten nu zijn stopgezet. Cosatu-woordvoerder Neil Coleman zei dit project te zien als een van de vele onderdelen van een campagne om de vakbeweging te bestrijden. Hij verwees naar de moorden op leden van de vakbeweging, een bomaanslag op het Cosatu-kantoor en “andere smerige trucs”.

    • Peter ter Horst