Winstdaling Fiat in eerste halfjaar

Het Italiaanse Fiat-concern heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de winst voor belastingen in vergelijking met hetzelfde tijdvak in 1990 zien dalen van 2.454 miljard lire tot 1.455 miljard lire (2,2 miljard gulden).

De omzet daalde met 2,2 procent tot 29.497 miljard lire (44,2 miljard gulden).

De omzet van de industrietak van Fiat liep in vergelijking met het eerste halfjaar van 1990 met 4,5 procent terug. De grootste daling van de verkopen werd gesignaleerd in de sector grondverzet- en landbouwmachines, waar de omzet met ruim zestien procent terug moest. De omzet van vrachtwagens viel met 3,3 procent terug.

Voor het gehele jaar gaat Fiat uit van een weinig afwijkende omzet. Het winstniveau zal duidelijk lager uitpakken. In 1990 boekte Fiat een winst van omgerekend 3,23 miljard gulden op een omzet van 86,4 miljard gulden.

Bij Fiat werken bijna 300.000 mensen.