Winst NPM hoger door inkomsten uit dividend

AMSTERDAM, 27 SEPT. Over de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM) een operationaal resultaat na belastingen geboekt van 47 miljoen gulden tegen 42,7 miljoen gulden over dezelfde periode van 1990. Per aandeel steeg deze uitkomst van 1,84 tot 2,02 gulden. Verder nam het vermogensresultaat toe van 26,8 miljoen naar 61,7 miljoen gulden of per aandeel van 1,15 tot 2,65 gulden. Dit heeft algemeen directeur drs. M.W. Dekker van de NPM vanmorgen bekendgemaakt.

De verbetering van het operationeel resultaat is voornamelijk te danken aan de stijging van de dividendinkomsten. De NPM verwacht dat het resultaat van vorig jaar (50 miljoen gulden) ten minste zal worden gehaald. De operationale nettowinst over het jaar wordt integraal als dividend uitgekeerd (vorig jaar 2,17 gulden per aandeel).

NPM heeft in de verslagperiode verloren op de deelnemingen in beursfondsen, terwijl de koersen gemiddeld met achttien procent zijn gestegen, zo gaf Dekker toe. De moeilijkste beursfondsen waar NPM in deelneemt, zijn Delft Instruments en Air Holland. Dekker zei dat hij niet van plan is uit deze bedrijven te stappen.

NPM heeft in de verslagperiode 70 miljoen gulden geïnvesteerd tegen 75 miljoen gulden vorig jaar in die tijd. In zeven nieuwe deelnemingen werd 47 miljoen gulden gestoken en in bestaande participaties 23 miljoen gulden. Dit jaar komt er nog zeker 45 miljoen gulden aan investeringen bij en het is zeer wel mogelijk dat het nog 30 miljoen gulden meer wordt, aldus Dekker in zijn toelichting.

De desinvesteringen tegen kostprijs kwamen in de eerste zeven maanden uit op 20 miljoen gulden, waarop een nettovermogenswinst van bijna 62 miljoen gulden werd behaald. Verleden jaar ging het om respectievelijk 28 miljoen en 27 miljoen gulden in de eerste zeven maanden. (ANP)