Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Volledige garantie van VS-graankredieten voor de Sovjet-Unie

NEW YORK, 27 SEPT. De Amerikaanse overheid heeft besloten tot genereuzer garanties voor graanleningen aan de Sovjet-Unie, omdat de banken onder de oude condities weigerden geld te lenen.

Voor een eerste ronde, begin augustus, garandeerde de regering-Bush 98 procent van de hoofdsom en en de rente tot 4,5 procent. Amerikaanse bankiers vonden die voorwaarden te riskant, zodat alleen vier Europese banken, de Rabobank (100 miljoen dollar), de Engelse Barclays (150 miljoen), de Banque de Paris (300 miljoen) en Banque Indosuez, de ruim 600 miljoen dollar aan leningen verstrekten. De banken ontvangen bijna 7 procent rente voor deze leningen.

De Rabobank vindt het belangrijk een goed imago te krijgen bij Amerikaanse graanexporteurs. Daarom ook is voor een fors bedrag krediet verschaft. “Het past in onze strategie om onze positie in de Amerikaanse agrimarkt verder te versterken”, zegt H.J. Leliveld, "senior area manager' van de Rabo en verantwoordelijk voor de Sovjet-Unie.

Voor de tweede ronde, groot 315 miljoen dollar, was opnieuw weinig belangstelling van banken, die maar 100 miljoen dollar leenden.

De Amerikaanse bankwereld staat over het algemeen wat huiveriger tegenover leningen aan de Sovjet-Unie dan de Europese banken. De Amerikanen hebben slechte ervaringen met Latijnsamerikaanse schuldenlanden. Om de banken over de streep te trekken, besloot Washington de garantie te verhogen tot 100 procent van de hoofdsom en de rente tot het tarief voor 52-weekse staatsobligaties, op dit moment 5,2 procent.

Daardoor werden de leningen vrijwel volledig risicovrij gemaakt en de Amerikaanse banken kwamen over de brug. Sinds de bekendmaking van het besluit dinsdagavond, is voor meer dan 200 miljoen dollar geleend aan de Sovjet-Unie.

Door de koerswijziging van de Amerikaanse overheid zijn er nu twee categoriën overheidsgaranties ontstaan. De nieuwe voorwaarden gelden ook voor de al verstrekte leningen van de tweede ronde van 315 miljoen, maar niet voor de eerste ronde van ruim 600 miljoen dollar.

De Europese banken hebben hun risico overigens verkleind door te zorgen voor een gedeeltelijke dekking van het voor 2 procent ongedekt krediet. Deze zogeheten "upfront fee' wordt vooruit betaald door een van de belanghebbende partijen.