Verhoging accijnzen op de Antillen

WILLEMSTAD, 27 SEPT. De Antilliaanse regering heeft deze week de accijns verhoogd op benzine, sigaretten, bier en andere alcoholische dranken. Een verhoging van de winstbelasting, de zegelrechten en de invoerrechten op een reeks artikelen volgt dinsdag. Hiermee wordt gerekend 32 miljoen gulden extra te ontvangen voor de overheidskas.

De belastingverhogingen hebben een gevoelige staatkundige snaar geraakt op Curaçao. Formeel zijn de maatregelen afgekondigd voor de hele Antillen, maar zij treffen in feite alleen de bevolking van Bonaire en Curaçao. Op Sint Maarten en de andere eilanden zal het effect ervan nauwelijks te merken zijn aangezien Sint Maarten een douanevrije zone is.

Uit de extra inkomsten door de belastingverhoging vloeit wel meer geld naar Sint Maarten, terwijl het eiland bij een betere inning van de eigen belastinggelden al niet meer in aanmerking zou komen voor enige financiële bijstand uit Curaçao.

Op Curaçao wordt dit ervaren als een onrechtvaardigheid die gestoeld is op een verouderde staatkundige verhouding binnen het koninkrijk. De roep om een status aparte van het eiland is hiermee sterker geworden. Het bedrijfsleven en de vakbonden op Curaçao hebben fel geprotesteerd tegen de maatregelen.