Straf Wouters en De Wolf lichter

ZEIST, 27 SEPT. De commissie van beroep van de KNVB heeft de straf van Jan Wouters (Ajax) en John de Wolf (Feyenoord) met één wedstrijd verminderd. Wouters kreeg een schorsing van drie wedstrijden, De Wolf werd twee duels uitgesloten. Beide spelers hebben in de competitie al een keer op de tribune plaats genomen. De commissie strafte verder Wim Volkerink (Emmen) voor twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Rob Maas (RKC) werd vrijgesproken.

De uitspraken van mr. H. den Doelder, voorzitter van de beroepscommissie, werden met meer dan gewone belangstelling bekeken. De oordelen van de tuchtcommissie gaven al aan aanleiding tot kritiek in brede lagen van het betaald voetbal.

De commissie heeft zich in de drie bestrafte gevallen beroepen op de beslissingen 15 en 16 van de International Football Association Board. Daarin worden “gedragingen die uitmonden in het aan tegenstanders ontnemen van een doelpunt of duidelijke scoringskans” gekwalificeerd als “een ernstige vorm van onsportief gedrag”.

De tuchtcommissie en de commissie van beroep hebben die op het internationale podium genomen beslissing gekozen als uitgangspunt voor de strafmaat. Spelers en trainers hebben hun ongenoegen geuit over die gang van zaken.

De uitspraken die de commissie van beroep gisteren deed, vormen voor spelers en trainers aanleiding tot het bijeenroepen van een buitengewonen algmene ledenvergadering. Karel Jansen (VVCS) en Leo Beenhakker (profsectie VVON) bevestigden gisteravond dit voornemen. “De strafcommissies begrijpen niet dat het om beroepsvoetbal gaat”, aldus Jansen. “De bestrafte overtredingen zijn begaan in een reflex. Men is doof gebleken voor onze argumenten.”

Het pleidooi van oud-voetballer mr. Keje Molenaar, raadsman van Wouters en De Wolf, heeft kennelijk niet mogen baten. Molenaar stelde vorige week voor de commissie van beroep dat de regel internationaal niet naar de letter wordt toegepast en dat Nederland overtredingen op het voetbalveld onevenredig hard aanpakt. Daardoor zou Nederland (clubs en het nationale elftal) een achterstand oplopen als de strafcommissie het huidige beleid voortzet.

De Wolf kreeg een rode kaart in het duel om de Super Cup tegen PSV omdat hij hands had gemaakt. Wouters kreeg rood nadat hij in het competitieduel tegen Volendam Burleson om het middel had gepakt. De beroepscommisie meende dat de tuchtcommissie in beide zaken terecht heeft gesproken van “ernstig wangedrag.”