Snelle start handel in dollarfutures

Op de Financiële Termijnmarkt Amsterdam (FTA) ging vanochtend dehandel in "dollarfutures' voortvarend van start, waarbij voorbeurs al voor een miljoen dollar aan onderliggende waarde omging.

Om 09.45 uur werdhet eerste futurecontract verhandeld. Met dollar-futures kan de belegger op de FTA inspelen op de vaak sterke fluctuaties van de koers van de Amerikaanse dollar en kan hij zodoende profiteren van een kansrijke geachte koersbeweging. Anderzijds kan de dollarfuture hem bescherming bieden tegen ongewenste koersveranderingen. Het aantrekkelijke van de beurshandel in futures-contracten schuilt ook in de flexibiliteit die wordt geboden. De dagelijkse beurshandel stelt betrokkenen in staat om ingenomen posities op ieder moment te beëindigen of juist te vergroten. Eén dollarfuture contract betreft een onderliggende waarde van 25.000 Amerikaanse dollars.