Minder verlies Van Berkel over halfjaar

Van Berkel's Patent uit Rijswijk, fabrikant van weeg- en snij-apparatuur, heeft in de eerste helft van 1991 een verlies geboekt van 2,45 miljoen gulden tegen 3,03 miljoen gulden in de overeenkomstige periode van vorig jaar.

Het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting bedroeg 8,2 miljoen gulden (in 1990: 5,8 miljoen gulden).

In dit verlies is een verzekeringsuitkering van 1,1 miljoen gulden opgenomen voor margeverlies in de door brand getroffen snijfabriek.

Er is echter nog geen rekening gehouden met de claim in verband met extra kosten en het onderbreken van de verkoopactiviteiten. De buitengewone baten stegen van 4,5 tot 9,6 miljoen gulden. Verzekeringsclaims met betrekking tot de fabrieksinventaris en voorraden die verloren zijn gegaan door de brand in de snijmachinefabriek te Rotterdam leverden hieraan een forse bijdrage. Reorganisatiekosten bij deelnemingen zorgden voor bijzondere lasten van 3,8 miljoen gulden (eerste helft 1990: 1,7 miljoen gulden). De omzet daalde met zeven procent tot 149 miljoen gulden.