Meneba maakte recordjaarwinst

Meneba (bakkerijen, meel, mengvoeders) heeft in het eind juni geëindigde boekjaar, inclusief bijzondere baten van 15,3 miljoen gulden (vorig jaar 3 miljoen gulden), een winst geboekt van 28,7 miljoen gulden (vorig jaar 7,3 miljoen gulden).

Meneba bericht dat dit het hoogste resultaat in het 75-jarige bestaan van de onderneming is.

Het bedrijfsresultaat steeg van 25 miljoen gulden tot 37,7 miljoen gulden. Alle divisies hebben aan de verbetering bijgedragen. De marges van met name meel en mengvoeder namen sterk toe. De bedrijfswinst steeg van 5,3 miljoen gulden naar 14,5 miljoen gulden. De omzet van Meneba bedroeg 1,1 miljard gulden, tien procent meer dan in het voorgaande boekjaar werd behaald.

Meneba is onderdeel van het Australische concern Goodman Fielder Wattie uit Sydney, het grootste voedingsmiddelenconcern in Australië en Nieuw-Zeeland.