Kritiek specialisten en vakbond op Simons

DEN HAAG, 27 SEPT. Na de huisartsen en de werkgeversorganisatie VNO hebben nu ook de medische specialisten en de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel VHP kritiek geuit op het plan-Simons, dat op zijn vroegst in 1995 moet leiden tot een verplichte basisverzekering tegen ziektekosten voor alle Nederlanders.

De voorzitter van de Landelijke Specialistenvereniging (LSV), dr. A.W. Mulder, voorziet grote problemen met een nieuw stelsel doordat de vraag naar gezondheidszorg straks in principe onbegrensd zal zijn, terwijl de verzekeraars aan budgetten worden gebonden. De zorg zal daardoor niet of vertraagd beschikbaar zijn, verwacht Mulder, waardoor wachtlijsten nog langer worden.

Op een ledenvergadering van de LSV in Utrecht zei Mulder gisteravond dat dit alleen kan worden voorkomen als minder voorzieningen in de verplichte basisverzekering worden opgenomen of “als drempels worden ingebouwd aan de vraagkant”, wat neerkomt op meer en hogere eigen bijdragen en- of eigen risico's van verzekerden.

Mulder kondigde aan dat de LSV met verzekeraars wil gaan onderhandelen over tarieven om de positie van specialisten zo sterk mogelijk te houden. Dat is de beste garantie om de maximumtarieven voor specialisten in de wacht te slepen en kunnen ongewenste concurrentie-effecten worden voorkomen, aldus Mulder. Verzekeraars zijn vanaf volgend jaar niet langer verplicht overeenkomsten met hulpverleners af te sluiten. Bij onderhandelingen zal er volgens Mulder van uit worden gegaan dat het maximumtarief het tarief is.

Voorzitter E. Nypels van de VHP sloot zich gisteren aan bij de kritiek die VNO-voorzitter Rinnooy Kan eerder deze maand uitte op de plannen van Simons. Ook hij maakt zich ongerust over de stijging van de collectieve lastendruk en over de inkomenseffecten. Met name het middelbaar en hoger personeel wordt door de plannen onevenredig getroffen door het nivellerende effect van de inkomensafhankelijke premie, aldus Nypels. Eerder deze week toonde de VHP zich bereid om zich met de VNO te verzetten tegen de stelselherziening.

Eerder deze week kritiseerden de huisartsen, verenigd in de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de maatregel van Simons om de huidige huisartsenhulp te omschrijven als algemene geneeskundige hulp. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit en de kosten van de zorg, aldus de LHV. De "functionele omschrijving', onderdeel van de stelselwijziging, geeft aan op welke zorg de verzekerden recht hebben, maar niet langer wie die zorg verleent. In de prakijk betekent dat bijvoorbeeld dat ook basisartsen en verpleeghuisartsen zich op het terrein van de huisarts kunnen begeven en omgekeerd.

Staatssecretaris Simons treedt 3 oktober met VNO-voorzitter Rinnooy Kan in een openbaar debat over de stelselherziening.