'Japanse leveranciers traag bij levering van technologie aan VS'

WASHINGTON, 27 SEPT. Japanse toeleveringsbedrijven voorzien Amerikaanse hoogtechnologische producenten te laat van hun meest geavanceerde produkten, zodat de Japanse concurrentie een ruime voorsprong krijgt.

Dat is de conclusie van een deze week uitgekomen rapport van de Amerikaanse Rekenkamer.

Bijna de helft van de gepeilde Amerikaanse bedrijven zei dat Japanse leveranciers hun aanvragen voor de allernieuwste, meest geavanceerde produkten verwierpen, of pas een half jaar later honoreerden, zodat grote achterstand op de Japanse concurrenten ontstond.

Senator Lloyd Bentsen, die opdracht heeft gegeven tot de studie, stelde vast dat de kwetsbare computer- en halfgeleiderindustrie “op belachelijke wijze” afhankelijk is van Japanse toeleveringsbedrijven om uiteindelijk weer met Japanse firma's te kunnen concurreren.

Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer 59 halfgeleider- en computerproducenten en twee onderzoekslaboratoria ondervraagd. De bedrijven zijn bezorgd omdat “gezien de snelle vooruitgang van de technologie, zelfs ook maar een klein uitstel bij het verkrijgen van een onderdeel er toe kan leiden dat een bedrijf een generatie achterblijft in zijn technologische capaciteit, hetgeen resulteert in verloren marktaandeel”, aldus het rapport.

Van de ondervraagde bedrijven kocht 85 procent geavanceerde onderdelen van Japanse toeleveringsbedrijven. Het is vooral moeilijk om produktiemateriaal voor halfgeleiders van Japanse leveranciers te krijgen evenals computeronderdelen en chips.

Amerikaanse afnemers werden onder druk gezet om ander, minder interessant materiaal dan het gevraagde te kopen. Amerikaanse leveranciers oefenden overigens ook dergelijke druk op Amerikaanse computerbedrijven uit.

Bentsen vindt dat de overheid de technologische basis moet versterken teneinde dit soort afhankelijkheid te voorkomen. Hij heeft ook Justitie gevraagd een onderzoek in te stellen naar monopolievorming door Japanse toeleveringsbedrijven.

    • Maarten Huygen