Hof: pensioen weduwe Rost van Tonningen te hoog

DEN HAAG, 27 SEPT. De weduwe Rost van Tonningen krijgt te veel pensioen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag gisteren uitgesproken in een civiele procedure die de Stichting Herwaardering Pensioenen NSB-Kamerleden, deVereniging Anti-fascistische Oud-Verzetstrijders Nederland en 35 individuele oud-verzetstrijders tegen de Staat hadden aangespannen.

Ook de herziening van het pensioen in 1956, toen de zogenoemde diensttijddoortelling werd ingevoerd, was volgens het hof onrechtmatig. Bij de herberekening van het pensioen van de weduwe Rost van Tonningen is niet alleen gelet op de periode waarin haar echtgenoot kamerlid was geweest, maar ook op de periode tussen zijn overlijden in 1945 en de datum waarop hij in 1959 65 jaar zou zijn geworden. De doortelling besloeg ruim 13 jaar, waarbij ervan werd uitgegaan dat haar echtgenoot nooit ontslag had genomen als kamerlid. Dat uitgangspunt acht het hof thans onjuist.

Het hof verwerpt echter de stelling van de oudverzetsstrijders dat de weduwe geen enkel recht op pensioen zou hebben. Het hof spreekt zich evenmin uit over het wijzigen van het pensioen of eventueel terugvorderen van het teveel ontvangen pensioen. De Tweede-Kamerfractie van Groen Links vindt dat de staat van de weduwe het pensioen moet terugvorderen dat haar volgens het gerechtshof te veel is uitgekeerd.