Gerechtshof onderzoekt wanbeleid bij VHS vastgoed

ROTTERDAM, 27 SEPT. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam stelt een onderzoek in naar VHS Onroerend Goed Fonds. Het gerechtshof zet vraagtekens bij de wijze waarop het vastgoedbedrijf R & R Group of Companies begin dit jaar de zeggenschap over VHS heeft gekregen.

Als de ondernemingskamer wanbeleid constateert kan dit onder meer leiden tot schorsing en vernietiging van besluiten van bestuurders en aanstelling van een nieuwe directie en commissarissen.

R & R is mede opgericht door de zakenman Robert J. Doorn, die wegens aandelenzwendel is uitgeleverd aan Zwitserland. Gisteren werd bekend dat de Zwitserse justitie overweegt Doorn vrij te laten op borgtocht.

De huidige grootaandeelhouder van R & R, mr R.G.F. Meier Mattern, zegt dat hij al twee jaar geleden actie heeft ondernomen om de banden met Doorn door te snijden. “De onjuiste berichten over Doorn hebben bijzonder grote schade veroorzaakt. Het is ook bijzonder grievend voor de commissarissen die ik heb aangezocht: Van den Bergh (ex-PvdA-Tweede Kamerlid) en Orlandini (oud KLM-bestuursvoorzitter) om nog maar te zwijgen van de directeur van VHS, Witteveen, die hoofd financien was bij Ahold. Zij vragen zich ook af: waar zijn wij mee bezig?”

Volgens Meier Mattern bezit Doorn geen enkel financieel belang in VHS. Doorn heeft zijn aandeel van 28 procent in R & R overgedaan aan de Zuidafrikaan Stuyvesant Meijen. Als andere aandeelhouders zijn toegetreden de Amerikaan Leggat Smith en oud R & R-directeur Kuit met elk 5 procent. Meier Mattern is nu eigenaar van de resterende 62 procent.

Het onderzoek van de Ondernemingskamer gaat in hoe R & R de macht kon krijgen en of er belangenverstrengeling mogelijk is. Deze verstrengeling heeft zich ook voorgedaan n de periode 1987 tot maart 1991 toen Interforce Holding directie voerde over VHS. Interforce heeft zelf onroerend goed verkocht aan VHS en daarmee een winst gemaakt van tenminste 17 miljoen gulden, zo blijkt uit notulen van commissarisvergaderingen die aan de Ondernemingskamer zijn overlegd.

    • WABE van ENK