Directeur GAK Heerlen hervat werk

HEERLEN, 27 SEPT. De directeur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor in Heerlen, mr. M. van Stralen, heeft gisteren zijn werk hervat, nadat de hoofddirectie van het GAK in Amsterdam zijn schorsing had opgeheven.

Die maatregel was opgelegd nadat hij zich in een interview met een regionale krant laatdunkend had uitgelaten over de wijze waarop diverse instanties, waaronder het GAK en de bedrijfsverenigingen, de WAO uitvoeren. Met name de paritaire aanwezigheid van sociale partners in de besturen van die instellingen verhinderen volgens hem, dat de wet een efficiëntere uitvoering krijgt. Het aantal WAO'ers zou daardoor veel groter zijn dan nodig is.

De hoofddirectie heeft genoegen genomen met de uitleg van Van Stralen. Hij zou alleen hebben gezegd dat de paritaire samenstelling van het bestuur van de Sociale Verzekeringsraad verkeerd is.