DDR-coryfee zorgt voor opschudding

BONN, 27 SEPT. Alexander Schalck-Golodkowski, vroeger als staatssecretaris en leider van het Oostduitse "Koko'-conglomeraat de grote deviezenacquisiteur van de DDR, heeft gisteren voor een onderzoekscommissie van de Bondsdag opnieuw voor politieke opwinding in Bonn gezorgd.

Schalck is de man die in de vroege jaren tachtig met de inmiddels overleden CSU-chef Franz-Josef Strauss een akkoord bereikte over een destijds zeer opmerkelijk Westduits miljardenkrediet voor de DDR. Hij had tot eind 1989 ook de rang van kolonel bij de Oostduitse staatsveiligheidsdienst (Stasi). Gisteren verklaarde hij dat hem zomer vorig jaar tot driemaal toe namens de kanselarij van Helmut Kohl is gevraagd of, en wat, hij wist van een eventuele Stasi-connectie van Lothar de Maizière (CDU), de toenmalige (laatste) DDR-premier. Schalck zou hebben geantwoord dat hem daarvan niets bekend was.

Volgens Schalck werd het verzoek om inlichtingen op 7 september, een kleine maand voor de Duitse eenwording, overgebracht door een toenmalig CDU-lid van de Oostduitse Volkskammer, Ralf Geisthardt, die nu lid is van de landdag in Saksen. Deze zou hebben gezegd dat hij handelde namens de fractievoorzitter van de CDU in de Volkskammer, Günther Krause, die toen staatssecretaris onder De Maizière was. Krause zou Geisthardt hebben gezegd dat ook Kohls kanselarij nieuwsgierig was naar het waarheidsgehalte van geruchten over vroegere Stasi-connecties van De Maizière. Deze was in het najaar van 1989 voor enkele maanden minister in Bonn maar bedankte daarna wegens de Stasi-geruchten voor herbenoeming.

De kanselarij van Helmut Kohl en de Duitse inlichtingendienst BND zouden het gesprek tussen Schalck en Geisthardt hebben gearrangeerd. Via Geisthardt zouden zij ook om inlichtingen over een eventuele Stasi-relatie van De Maizière hebben gevraagd. Krause, die nu minister van verkeer in Bonn is, en Kohls kanselarij hebben Schalcks verhaal gisteren direct ontkend.

Geisthardt zei dat hij weliswaar op 7 september 1990 in München met Schalck had gesproken, maar dat hij daartoe zelf het initiatief had genomen omdat hij als lid van een Oostduitse parlementaire onderzoek-commissie meer wilde weten over de relatie tussen de Stasi en Schalcks handelsimperium Koko (“Kommerzielle Koordinierung”). Over De Maizière was volgens Geisthardt niet gesproken. Hij erkende wel dat hij verslag aan Krause had gedaan en dat Kohls kanselarij het gesprek met Schalck, die toen al in Beieren woonde, via de BND had helpen arrangeren.

De oppositionele SPD heeft gisteren verontwaardigd gereageerd. Zij wil nader van Kohl horen, namelijk of hij op de achtergrond “als CDU-voorzitter en kanselier” ook een rol heeft gespeeld. Kritiek had haar woordvoerder Bülow er ook op dat de BND zou zijn ingeschakeld “voor een partijpolitieke zaak”.