Concept-resolutie van congres PvdA

Op het congres zal een resolutie in stemming worden gebracht. Het concept daarvoor luidde vandaag als volgt:

Het Congres van de Partij van de Arbeid, bijeen ect. heeft kennis genomen van de brief van Wim Kok d.d. 4 september 1991 aan de leden van de Partij van de Arbeid, heeft tevens kennis genomen van de verklaring van het partijbestuur d.d. 31 augustus 1991, is zeer bezorgd over de reacties die de kabinetsvoorstellen in de samenleving en in het bijzonder binnen de PvdA hebben opgeroepen, steunt de politieke afweging en opstelling van de Tweede Kamerfractie inzake de kabinetsvoorstellen en is daarmee van mening dat ondanks kritiek op onderdelen de herziene WAO-Ziektewet voorstellen als onderhandelingsresultaat aanvaardbaar zijn, spreekt zijn vertrouwen uit in Wim Kok en de overige bewindspersonen.