Computerdiensten RCC en MID samen

RCC, voorheen Rijks Computercentrum te Apeldoorn, en de Maatschappij voor Informatie Diensten (MID), willen komen tot een krachtenbundeling.

De intentie is dat RCC branchegenoot MID overneemt van de huidige aandeelhouders, t.w. de staf en directie, Volmac Software Groep en Alpinvest Holding.

RCC en MID zijn werkzaam in computerdienstverlening aan de overheid, de mediasector, de sociale sector en aan zorgverzekeraars. De samengevoegde organisatie zal 950 medewerkers omvatten en een jaaromzet van ongeveer 300 miljoen gulden hebben.