Carrington wil vaart in overleg over Joegoslavië

DEN HAAG, 27 SEPT. Voorzitter Carrington van het EG-vredesoverleg over Joegoslavië wil dat er vaart wordt gezet achter het overleg om zo “de broze wapenstilstand te bestendigen”.

Maandag zullen werkgroepen bijeenkomen om over de toekomst van Joegoslavië te onderhandelen. Later in de week zullen opnieuw de ministers van buitenlandse zaken onder zijn leiding bijeenkomen. Carrington kondigde aan dat hij minister Van den Broek zal vragen om een coördinator voor het werk van de drie commissies.

Naast de twee werkgroepen voor minderheden en mensenrechten en voor de institutionele toekomst van Joegoslavië, zal er ook een werkgroep worden samengesteld voor de economisiche verhoudingen. Voorzitters voor deze overlegorganen komen uit de Europese Commissie. Eventuele problemen die zich bij de onderhandelingen voordoen, kunnen worden voorgelegd aan de arbritagecommissie, die onder leiding staat van de Fransman Badinter.

De voorzitter van de vredesconferentie, waarvan gisteren de derde plenaire vergadering plaatshad, toonde zich niet alleen duidelijk optimistisch over het verdere verloop van de besprekingen over de Joegoslavië-kwestie, maar ook enigszins gehaast. Op 7 oktober moet de zaak immers grotendeels geregeld zijn. Dan zijn er drie maanden verstreken sinds het Akkoord van Brioni waarin Kroatië en Slovenië beloofden hun onafhankelijkheidsverklaring drie maanden te bevriezen. Lord Carrington deed een beroep op de twee republieken om ook na die datum aan het overleg te blijven deelnemen.

De werkgroepen zullen gedeeltelijk de twee bestaande "commissies' gaan vervangen. Deze hielden zich tot nu toe, onder leiding van de Nederlander Barkman en de Spanjaard Aguirre de Carcer, bezig met respectievelijk de problemen rond de Joegoslavische minderheden en met de toekomstige structuur van de Joegoslavische federatie. Deze onderwerpen zullen nu permanent voorwerp van overleg zijn.

De derde, nieuwe, werkgroep zal zich gaan buigen over de toekomstige economische relaties tussen de republieken. Deze werkgroep zal zich expliciet niet met financiele steun van de EG bemoeien, aldus Carrington, omdat deze is opgeschort zolang er nog geen politieke oplossingen zijn.

Carrington verwelkomde de steun van de Verenigde Naties in het Joegoslavische conflict. Hij wil op korte termijn contact met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, “om van zijn ruime kennis van het oplossen van conflicten te profiteren.”