Amsterdam wil schade acties verhalen op bond

ROTTERDAM, 27 SEPT. Het college van B en W van Amsterdam gaat een schadeclaim indienen bij de AbvaKabo. Het college wil dat de bond de schade betaalt die is geleden als gevolg van de acties van het openbaar vervoer in de hoofdstad gisteren.

Door het niet rijden van bussen, trams en metro in de ochtendspits en het gratis rijden daarna zegt het Gemeente Vervoer Bedrijf 400.000 gulden aan inkomsten te hebben gederfd.

Een woordvoerder van de gemeente erkende dat het hier grotendeels om een wilde staking ging, maar, zo zei hij, “de stakers zijn weer aan het werk gegaan nadat de bonden hen als alternatief het gratis rijden gesuggereerd hadden”.

Bij het afvalverwerkingsbedrijf AVI-Noord in Amsterdam hebben de circa 160 werknemers vandaag gehoor gegeven aan de stakingsoproep. Er wordt vandaag geen afval verwerkt. In de meeste stadsdelen wordt wel huisvuil opgehaald, maar als de vuilniswagens vol zijn, stoppen de vuilnismannen het werk. Het college wil de kosten die moeten worden gemaakt voor het extra inzamelen van huisvuil eveneens verhalen op de AbvaKabo.

AbvaKabo-bestuurder N. Keppel zegt in een eerste reactie “de schadeclaim met vertrouwen tegemoet te zien”. Volgens hem is het onnodig om op zaterdag extra huisvuil op te halen. “Ze kunnen ook wachten tot de eerstvolgende inzamelingsdag”, aldus Keppel.

De grootste staking vond vandaag plaats bij Volvo Car in Borne en Helmond. De Volvo-directie heeft gisteren in een kort geding voor de Maastrichtse rechtbank een verbod van de staking geëist. Zij trok die eis echter weer in nadat tijdens een schorsing een compromis was bereikt met de Industriebond FNV. Overeengekomen werd dat de poorten van het bedrijf niet zouden worden geblokkeerd door stakers. Het bedrijf vreesde dat die blokkade de toelevering van onderdelen onmogelijk zou maken, die nodig zijn om de produktie maandag te kunnen hervatten. Een woordvoerster van de industriebond schatte het aantal stakingen op basis van het aantal registraties aan het eind van de ochtend op 2.000. Zij verwacht dat het totaal met het opkomen van de middagploegen op de 4.800 zal uitkomen.

Verder is vandaag onder meer gestaakt bij verscheidene bedrijven in Delfzijl, bij Van den Bergh & Jurgens in Rotterdam en bij de scheepswerf Damen in Gorinchem. Gisteravond is een wilde staking uitgebroken op de Hometerminal van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT. De avondploeg van ruim 120 man legde het werk neer als reactie op berekeningen van de bond over de gevolgen van de kabinetsplannen, aldus een woordvoerder van de Vervoersbond FNV. Voor volgende week zijn acties in de havens aangekondigd, maar waar die precies zullen plaatshebben zal pas later worden bekendgemaakt. Door stakingen pas kort tevoren aan te kondigen hopen de bonden een hele reeks kort gedingen te voorkomen.