Agricola

Professor K. van Berkel schrijft in CS literair van 6 september dat Agricola in 1485 naar Rome ging om de inhuldiging van een nieuw paus bij te wonen.

Waarschijnlijk is dit een schrijffout want Innocentius VIII werd 12 september 1484 gekroond en zijn pontificaat duurde tot 1492. De vriend met wie hij naar Rome ging was Johann von Dalberg, de bisschop van Worms op wiens verzoek hij in Heidelberg klassieke letteren was gaan doceren.

    • A.J.A. de Winter