Wallage: geen "privatisering' in het onderwijs

ROTTERDAM, 26 SEPT. Openbaar onderwijs mag niet in handen komen van verenigingen of stichtingen.

Als dat gebeurt verdwijnt het fundament onder het onderwijsbestel. Een dergelijke "privatisering' is bovendien in strijd met de grondwet, zo verklaarde staatssecretaris Wallage (onderwijs) gisteren op een congres van de Vereniging van besturenorganisaties van katholieke onderwijsinstellingen in Arnhem. Wallage reageerde op oud-minister van financiën en voorzitter van de werkgeversorganisatie NCW Ruding, die verklaarde dat de gemeenten hun zeggenschap over het onderwijs aan dergelijke privaatrechtelijke instellingen moeten afstaan. Volgens hem krijgen leraren en ouders dan meer invloed op het beheer en bestuur van de school en zullen de kosten van het onderwijs dalen.