VVD Amsterdam wil enquête over de Waag

AMSTERDAM, 26 SEPT. Er moet een enquête komen naar de manier waarop de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren is omgesprongen met het Waaggebouw op de Nieuwmarkt. Dat stelde het VVD-raadslid C.E. Vonhoff gisteren in de vergadering van de hoofdstedelijke raadscommissie over het gebouw.

Bijna vijf jaar staat de Waag, het oudste civiele gebouw in Amsterdam, nog steeds leeg nadat stichting Centrum De Waag, die het geheel zou gaan exploiteren, begin vorig jaar failliet ging.

Naar buiten toe werd de suggestie gewekt dat met de verbouwing ook het casco van de Waag grondig was gerestaureerd. Vorige week werd echter bekend dat het monumentale gebouw door achterstallig onderhoud zwaar verwaarloosd is. Volgens de VVD-fractie zou een gemeentelijk onderzoek, naar voorbeeld van een parlementaire enquête, duidelijk moeten maken wie precies verantwoordelijk is voor de huidige stand van zaken in het Waaggebouw.

De raadscommissie besprak gisteren het voorstel van wethouder Genet (PvdA) om het Waaggebouw te verhuren aan de firma Eller. Daarbij zouden de oorspronkelijke plannen om in het gebouw een café-restaurant en media-ruimtes te vestigen, in stand worden gehouden. Wethouder Genet kreeg van de meeste raadsleden felle kritiek op het tot nu toe gevoerde beleid. Bovendien bestaat grote onduidelijkheid over mogelijke alternatieve voorstellen voor de Waag en over de financiële gevolgen hiervan, zo bleek ter vergadering. Genet erkende dat er fouten zijn gemaakt. De nieuwe kandidaat voor de Waag zou volgens hem echter een kapitaalkrachtige partij zijn, die in tegenstelling tot de vorige contractpartners wel verstand van zaken heeft, aldus de wethouder. Eller is ondermeer organisator van de grachtenconcerten in de hoofdstad.

De wethouder wees er op dat de gemeenteraad eerder heeft ingestemd met de horeca-bestemming voor een groot deel van de Waag. Dat dit in conflict komt met de monumentale waarde van het pand werd door Genet niet ontkend. Hij wees de raad er echter op dat er dan ook de bereidheid moet bestaan meer gemeentelijke gelden voor het gebouw uit te trekken. De raadscommissie zal begin volgende maand nader overleggen over de toekomst van het Waaggebouw.